TXIOLANDIA

Kaixo mundua!!!

Zelan?

Apurtxu bet kosteu dozta sarrera hau idaztea. 4 bider aldatu dot gaia eta idatzitako guztia.

Oporretan, gau baten Amaiak (neure lagun minak) mugikorra kendu zozten, twitterrera engantxauta neuela eta, eta ez zabiela ulertuten zertan paseten neban hainbeste denbora twitterren. Neure erantzuna: txiolagunegaz berbetan nau!!!

Aste huntan berriz, txio hau jaso neban, eta gogoratu nintzen twitterren barria nintzelarik gertatutakoa.

Sarrera huntan pentseu dot azaltzea zelan sartu nintzen Twiterren eta zerk suposatzen dauen Twitter neurendako.

ZELAN HASI NINTZEN TWITTERREN

Twitter kontue zabaldu nuenean, guztiz galduta nenbilen, eta haseran oso arraroa eiten zozten, ez neban oso ondo ulertuten. Ez da Facebooken modun, zeure lagunek dekozuzela, neuk twitterren ez neban inor ezaututen!

Gustoko musika taldeak, aktoreak, komunikabideak, idazleak, kazetariak,… jarraitzen hasi nintzen, eta neuk idazten nebazen txioak hor txiolandian galduta nonork irakurri barik geldituten zirela pentsatuten neban

Ba ez! Nonbait nonork irakurtzen zituen neure txioak, izan be lehen umilazio publikoa euki neban: euskaraz txarto idatzi nabielako “ezezagun” betek  txio bet dedikatu zozten [eta neure ustetan edukazio barik]. Markatute utzi zozten.

Apurtxu bet pertsona hortatik abiatute, euskal txiolari komunitatea ezautu neban eta rollo hori ez zozten bapez gusteu! [geure artean, vaya panda DeGuays!!!!, uste dabie zeu baine inteligenteagoak, kulturzaleagoak, eta noski, zeu baino EUSKALDUNAGOAK dirala, edo behintzat HOBEAGOAK]. Twitter lagatzea erabaki neban.

Baine handik gitxira, blogaren proposamena iritsi zozten, eta beraregaz batera, twitterreko kontua berreskuratzea erabaki neban [egongo dira ba twitteren euskaldun normalak, jatorrak eta falta ortografikoegaz, (edota neure modun muñoiegaz) idazten dabienak ezta? Ba aurkituko dot komunitate hori!!!]

El Conkiseko jarraipenagaz hasi nintzen gehien bet beste txiolariegaz interakzioa izaten, baine apurke-apurke, gainontzeko txiolariegaz be hasi nintzen “erlazionatuten”.

TXIOLAGUNAK

Irudipena neban, blogak arrakasta gehiau izango zabilea nesken artean, eta Twitterren be, neska gehiau jarraitu nebazen, baine bizi guztian zehar gertatu dozten modun, mutilak izan dira neure irakurle eta jarraitzaile gehienak [ez dakit zegattik, baine beti gertatu dozta hori, orokorrean mutilegaz hobeto eruan nai, neskegaz baino. Hobeto esanda, neskek baztertzen zoztebelako, mutilengana jo biharra neban, eta hauek ez dozatebe sekula modu gatxez baztertu. Beti esaten dot, neuri beti puta, freska, guarra ta holango guztiak neskek deitu doztabe, ez mutilek.] 

Eskerrak gero gauzak aldatzen juan diren, eta Twitterrek lortu dau offline bizitzan gertatu ez doztena: lagun neskak dekodaz!!! Irati, Aintzane, Ainhoa, Alazne, Naia, Aizu!-Enazazu, [barkatu!!!ez dakit zeure izena!!! Fridaren argazkiagattik, pentsetan dot neska zariela!!!) Gaztezuloko neskak eta kolaboratzaileak, Maitane, Jaione, Elena …. Eta orain Oihana espero zeu be txiolaguntxu izatea!!! [Barkatu nonor ahaztu badozta!!!] Benetan, neurendako asko suposatzen dau zeuek hor izatea txiolandian!!!

Nahiko umore absurdo zalea nai, eta twitterrek milaka meme ta gif txorrak eskaintzen dozta! Sekulako barreak bota dotaz neu bakarrik mugikorraren aurrean. Eta zelako ingenioa daukien txiolariek!!! Zelako ondo pasetan doten!!! Eta bai, sekulako konpaiñia egiten doztazue!!! Urko, Mikel, Ivan, Iban, Erreka, Fantomastxiki, Zital, Baxurde, Etor, Martin, Eneko, Aitor, Xegun…[ezin guztiak aipatu. Aupa zuek!!! Hoberenak zarie!!!]

Konpañia: Orokorrean nahiko AMiBola ibiltzen banai be, batzuten bakardade hori ez da borondatezkoa izaten. Holangoetan twitterren sartu, eta ziur irribartxo bet urteten doztatela. Zuetako batzuegaz, ORDUAK egon nai berbetan supergustora!!

MEZU PRIBATUAK. TWITTERREKO BIZITZA PARALELOA

Honekin be haseran flipatu eiten neban. Jaso nabien lehenego mezua, txiolari garrantzitsu guay horietako baten mezua, izan zen, eskatuten mesedez, beran ez etiketatutzeko neure txioetan, notifikazio piloa izaten zituela eta bakarrik txio eta txiolari inportanteei eiten zotzela kasu. Gainera reputazio bet zaukiela eta zaindu bihar zabiela. Barkamena eskatu notzon ta barriro enebiela aipatuko eta ez nebala beragaz interaktuatuko.[supertxarto sentitu nintzen, izan be intentzio barik, nonor molestatu neban!!]

Pentsetan neban txiolari horregaz harremana hor amaituko zela, baine ez, handik gitxira, barriro beste mezu pribatu bet bidali zozten: neska jatorra emoten nabiela, ederra imaginatuten zoztela eta ea argazki bet bidaltzerik neukan [zelan??? aurreko mezuan esan doztazu, Ke yo en Twitter era una mierda y ke reputazio bet dekozule neugaz eralzionatuteko sarean eta orain argazki bet eskatzen doztazu????]

Okerrena da ez dela bakarra!!! Zehazki, dekodaz 4 mutil-gizon txiolandian eta euskalgintzan reputazio bet daukienak eta publikoki ez doztabenak bertxio bet eitten , ez atsegin dut bet emoten, eztabe aipamen bet egiten Ni por el forro, baine gero mezu pribatuak bidaltzen doztabenak nahiko maiz.[argi dau, neugaz publikoki lotsatuten direla]

Beste kasu bet, [hau gizon-gizon bet, ia adina bikoiztuten doztena], milaka txio fenimista idazten dauzenak, emakumoeon aldekoak eta artikulo guayak konpartituten dauzenak sobre el emporedamiento de la mujer, ta mezu pribatu baten bidez, zuzenean beren argazki bet biluzik bidali zoztena, aurretik ezta “kaixo” bet jarri barik. [zelan???zeugaz ez dakit ezebez, ez dogu inoiz berbarik ein ta argazki guarro bet bidaltzen doztazu, holan beste barik? Zegattik? irakurri dozulako k MeEnkanta el sexo? ta horrek ya eskubidea emoten dotzu neuri holan, beste barik argazki guarro bet bidalduteko???] Erantzutea be merezi ez zauela eta, hurrengo egunetan milaka mezu pribatu bidali zozten. Apunto egon nintzen, blogean publikoki beren mezuak publikatutzeko!! 

Ta gero dauz txiolari pilo bet, mezu pribatuak idazten doztabenak beste barik neure argazkie eskatuteko [argazki normal bet, ez pentsa,…eta edukaziñoz eskatzen doztabe, noski]. Flipetan dot zegattik neure aurpegiek deko hainbeste interes? Twitterren zuon aupegia ez dekozuenoi be bardina pasetan jatzue? Jendeak zuon argazkia eskatuten dotzue?

Txiolari jatorrek be idazten doztabe mezu pribatuak, ez pentsa!! Eta elkarrizketa superatseginak izaten dotaz beraiegaz! Hauek dire neure: Txiolagunak! Bloga gustatu zaiela esateko, edo neugaz barre eitten dabiela esateko, galdetuteko zelan nauen, …. batzugaz oso harreman ona dekot, eta urruntasun zibernetiko huntan konfidantza bet sortu dotena beraiegaz!

Nere irudipena da edo oraingo huntan sekulako txapa bota dotzuet, ez?

[Sentitzen dot ohiko umorea ez badozu sarrera huntan topeu. Azken aldian, apurtxu bet flojoxoau nabil, apurtxu bet sentibera, eta ez dozta urten. Blokeata nau apur bet. Palabrita de #AneFer hurrengo sarrera alaiaua izango dela!!]

Amaitzeko, kanta eder ber zuondako, txiolagun guztiendako. Agian kantua ez da larregi originala, baine estimu handiz dedikatzen dotzuet:

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

 

EROSKETAK

Zelan irakurle maiteok?

Espero dot ondo egongo zariela [neu huntxe berton oporretan egongo nai,  Cadizen, andaluz morenazoez inguratute (edo hori espero dot!!!]

Oraingo huntan, erosketen inguruan eingotzuet berba [bai, konsumista bet nai, zer egingo dotzugu ba?? Halan da #AneFer!]

 

SUPERMERKATUKO EROSKETAK

Duda barik, hauek dire gitxien gustetan doztaben erosketak. Nonori gustetan dako superrera joatea? Neu ahalik eta gitxien juten nai!!!

Kotxea aparkeu [kontu! superretara juten diren gidariak leku pila bihar izaten dabie kotxetik urteteko, ondorioz zeure kotxeko ateak golperen bat izango dau urteterako], karroa hartu [beti aukeratuko dozu karrorik gatxena: ataskatzen dena, soinu arraroa eitten dabiena eta letxuga hostoak itsatsita dekozena] eta barrura!

Lehenik eta behin, galderatxu bet: superrak zer dira pinguinoen habitat naturala, alan? Zelako hotza eitten dauen hor barruen!! Konteu doztabe, Alaskara jun bihar dabienak kongelatuen eta esnekien sekziora juten direla aklimatatzera. 

Listatxue dekozu eskuen, bihar dozun guztie apunteta, eta karroagaz alarma arkoa zeharkatzen dozu karrera bateko irtera modun [3, 2, 1 GO! ATodaLetxe apuntatuta dekozun guztie ahalik eta azkarren karruan sartu eta handik ahalik eta lasterren urteteko] eta derrepente, nun dau komuneko papera? Zegattik aldatzen dabiez etengabe produktuak lekuz ? eta hor zauz karroagaz noraezean, pasillo batetik bestera estanteri guztiek pasetan komuneko papararen bila!!!

Azkenean amaitu dozu eta karruagaz zauz kajako zinta aukeretan [lasai, bardin dau egingo dozun azterketa sakona: honek produktu gitxi dekoz; beste kajan lagun bi dauz azkarrago egingo dabe; eta han jubilata bat! horren atzetik NiDeKoña! … ] beti kola motelenean jarriko zara!!!

Hasi zara karroa hustutzen, eta noski dekozun guztie ez da kabituten zitan [kajetako langileek arazoren bet daukie zinta korrituteko botoiagaz? sekulako esfortzu fisikoa da botoitxo horreri emotea? Besoa Plasticman modun luzatu bihar badabie be hurrengo gauza skanerretik pasatzeko, ez dabie zinta puta aurreratzen!!!!] eskerrak Tetrisen ordu batzuk inbertitutakoa zariela eta lortu dozu guztie zintan sartzea! 

Espero dot etxetik eruan doztezule poltsak [ta ez soilik ekologikoagua delako] bestelan kajako langileak beteko dotzuz poltsak eta orduan bai, zureak egin dauela!!! [maniatika deitukoztazue, baine neuk nere metodoa dekot, gehien bet etxean gauzak beren tokian azkarrago lagatzeko pentseta: yogurrak elkarregaz, frigoan sartu biharrekoak be elkarregaz, garbitzeko produktuak…. baina kajakoak ez deko ordenik: Ze ostia pintatzen dabie gaztak, KH7 poteak, haginetarako pastak eta letxugak poltsa bardinean??????] ta nonbait ez daki Ane Fernandez zariela eta Ane Perurena izateko itxura dekozu, ze poltsa bardinean 5 kiloko patata zorroa, 3 esne kaxa eta suabizante potea sartu dauz!!! Guztira poltsa bakar baten 9,5 kilo! [Txo! 3.pisuen bizi nai eta ez dekot igogailurik!!!]

Etxera iritsi eta…. MIERDA!! Olioa erostea ahaztu!!! Apunteta neukan ba!!!!

 

ONLINE EROSKETAK

Egie da online erosketak eittea erosoa dela, baine neuk normalean produktu jakin batzuk soilik erosten dotaz internetez. Arropagaz ez dotaz esperientzi onak izan [neurri desegokiak, kalitate kaxkarra, ez dozu espero dozune jasotzen…].

Normalean internetez txolloak ehiztatzen dotaz eta eskatutakoa, jasoko dotenaren bardina izango dela ziur nauenenan: perfumeak eta krematxu-potinjeak, aurrez denda baten ikusi eta probatu dotena, gailu elektronikoak eta gehien bet (eta benetako plazerra emoten dabien produktuak) jostailu erotikoak erosteko erabiltzen dot.

Produktu sexual guztiek ondo azaldute egoten dire: neurriak (NiMasNiMenos), materialak, sekulako aukera zabala dau [rarito asko gauz munduan], bidalketa azkarra izaten da eta ez dekozu nonoren aurpegia ikusi bihar, zeu eta zeure gusto sexualak juzgatuten [gainera, paketetxuen beti sorpresatxoak etortzen dira, MuestrasGratuitas: lubrikanteak, kondoi bereziak edo behin, jateko kuleroak oparitu zoztaben!!! (ez ziren larregi polittak baine goxuak omen zeuden!!!)

 

ARROPA DENDAK 

Hauegaz be tartean behin disfrutaten dot. Egunak dauz: batzutan sekulako adkisizioak lortzen dotaz, ta beste batzuten frustazioak bestetik bez! [zerbait politta, merkea eta KeTeSientaDePutaMadre erosten dozunean dekozun subidoia LaOstia da!!!, da komo un orgasmillo!!!]

Ordea, neuk uste dot mundu guztiek dekogula traumatxu bet arropa dendagaz, ta gehienak nerabezaroan gertatutakoak. Adin horregaz gurasoegaz [amagaz neure kasun] juten ginen erosketak egitera [gehien bet finantziazioa beren menpe zegoelako].

Nonori ez jako paseu egoera hau: Frakak probatuten probadorean sartunde, frakak belaun parean, popa ondiokan kanpuen dekozu, makurtute zauz kortinari popa emoten eta … RAS!!!!… amak kortina zabaltzen dau!!! Probadoretan kanpuan zain dauzen guztiek + dendako dependienta erdiek ikusi dabiez zeure Disney kuleroak! [Zelan okurritu zotzon ba Hitchcockeri dutxako eszena? Probadore batetik!!!!]

-Zelan dekozuz Ane? Ondiokan holan? Ene!!!! Neska hunek bihar dau ba denbora…

-Ama!!! Ez ireki kortina neu urten arte!

-Jexus neska! Ez dekozu ezebez ba hemen nonork ez dekona..

-Ama!!!!!! ¿?¿¿?¿¿??¿??

-Aber, urten [Fumantxuren mugimendu azkar bategaz, zeu konturatu orduko, amaren eskua hankatartean dekozu, bai hankatartean!!! eta dependientari deitutzen dotzo!!! (Benga, denda guztiari abixatu!!! Ikusi, ikusi Anek zelan dekozen frakak!!!)] Aizu, ez zaizu iruditzen tiroa aputxu bet flojo dekola? Aber Ane, buelta emon [ta barriro sartu dau eskua hankatarten, orain atzetik, ipurditik. Zelako lotsa!!!, orain 5 inporta baine 13-14 urtegaz, KieresMorir han berton!!! Mesedez, seme-alabarik badekozue ez egin hori IÑOIZ. NEVER. NUNKA]

Urteak pasa nebazen probadore bet ikusi eta ezin baldurradi eutsita! Buruan RAS!! eta RAS!! kortinak irekitzearen soinu baldurgarri hori entzunen neban etengabe… RAS RAS RAS….!!!

Orain iada lasaiago sartuten nai probadoretan, eta jakin izan dot zegattik: trukatutako ispiluagattik! Bai, holango ispiluak bakarrik existitu bihar zabien mundu honetan leku guztietan holango ispiluak jarri biharko lirateke!!!

Dendetako ispilu eta argi horiegaz,  probatzen dozu kamiseta bet, ta joder! zelako ondo gelditzen doztan, ez?;  Frakak probatu, eta Joder! argaldu egin nai?;  Probatu soinokotxue eta joder!, hori neu nai edo Irina Shayk???

Pack guztie erosita, pozik, irribarrez eta zelako guapa nauen pentsatuz urteten nai dendatik ! eta gainera, dekodan tipotxuegaz…. burger bat, etxera jun baino lehen? 

Zer diñozue?

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

MORBOA

Zelan lagunak?

Bai, badakit sarrera hau barriro bero datorrela, baine prometitzen dotzuet apurtxu baten ez dotela barriro sexuan ingurun berba ingo! [palabrita de AneFer!!!!]

GAZTEZULOko #Sexumatoiko prota izan ondotik, asko izan zarie idatzi ta hainbat galdera egin doztazuenak [denak mutilak, hori be esan bihar dot] . Azkenean, sarrera hau  idaztea animatu nai zuon dudak argitu eta neure erantzunak be argitzeko. [ondiokan ez badozue irakurri, hemen dekozue: https://www.gaztezulo.eus/albisteak/ane-fernandez-201c2018addited-to-you2019-dantzatzen-badizut-ezingo-nauzu-burutik-kendu-pentsa-shakirak-nigandik-ikasi-zuen-201d ]

Morboa emoten dozta….

1-MUTIL BAT TRAJEAGAZ (EDO ELEGANTE) IKUSTET BADOT, AUTOMATIKOKI ME PALPITA LA ALMEJITA!

Duela urte bi, lagun on bet Parisen zauen biharrien eta aukera aprobetxata, sarri jun nintzen bisitan. Flipeu egiten neban zenbat mutilek erabiltzen zabien trajea, eta ez biharrerako soilik. Gainera dotore eta moderno [Londresen izan naienetan be asko ikusi dotez, baine apurtxu bet klasikoagoak] korbatagaz, korbata barik, fular bategaz, alkandora bistosoegaz, koloretsuak, …

Trajedun gazte gitxi ikusten direnez Euskal Herrian, bet ikusiz gero, begiak [eta imaginazioa!!!!] juten zaizkit!!! 

 

2-TOPIKOA – MUTIL BAT IRAKURTZEN

Ez galdetu zegattik, baine halan da. Gainera neska bati baine gehiau entzun dotzat hau. Nahiko topiko klasikoa da [ beste topiko bi: mutil bet haur bategaz, eta zakur (edo animalia) bategaz. Neu irakurleagaz geldituten nai!!!]

Pertsona bet irakurtzen ikusteak pista asko emoten dauz: 

Dekon liburua euskaraz bada, euskalduna dela esan gure dau, beraz, 5 puxtarri!!! Irakurtzen ari dena zein generotakoa den be asko esaten dau: liburu sakon kultureta bet bada 5 puxtarri gitxiago, liburue sagaren batekoa bada, apurtxu bet friki izan daitekela pentsau dezakezu….

Liburua irakurria badekozu, eta depende non zauzen lehen berba egiteko aukera bikaina da!!! [pentsetan jarrita, gerturatzeko emon dezaken erraztasunagattik be izan leike morbo hori….]

Zelan ari den irakurtzen be fijatuten nai:  interes handiagaz, kontzentratute, paperean edo ebookean ari den, zelan eusten dabien, zelan paseten dauen orria, dekozen eskuek…

3- MUTIL BAT BIZARRAGAZ

Enai ari 4-5 egunetako bizar gorror horretaz, eztabe papa-noel bizar luze horretaz...ondo zaindutako bizarraren inguruan nabil berbetan, poblatua, baine leuna .

Eta estetika kontu bet baino, morboa emoten dozta eragiten dauen plazerragattik: hankatartean, bizarrak plus bet emoten dotza gozamenari!!! [OMG! Lehen biderrez probatu nabenean ZERUA IKUTU NEBAN!!!] Ez badozue probatu, BENETAN, probeu egin bihar dozue!!! Ahoa eta mingainaren plazerrari, bizarraren igurtzi-kilimatxoak gehitzen dire [ YaEsta!!!!! YaMeEstoyPoniendoKatxonda !!!] eta da LOMAX!!!.

Ezin dot ebitatu: bizar on bet ikusten doten bakotzien automatikoki hankatartean imaginatzen dot!!!

4- RUNNERRAK (HONENGATTIK GALDETU DOTZUE GEHIEN BET)

Neuk, ingurun gustoko kirola egiteko aukera handirik ez dekot [gimnasiora juteko, edo zunba, aerobik edo holangoak eiteko aukerarik ez dekot] , eta egun batean okurritu zitzaidan biharretik urtenda korrika egitera juatea, eta hara! sekulako deskubrimentua izan zen: zenbat buenorro ibiltzen dire korri eitten??? [eta, hoberena, neure ingurun behintzat, neska gitxi ibiltzen dire! Buenorro guztiek PaMiBodi!!!! Kirol hau neurendako egin zen!!!]

Runner kit osoa erosi neban [noski, ligatzeko plaza izan zitekeela deskubrituta, AntesMuertaKeSencilla] : prakatxu laburrek, kamiseta fosfoa negurako eta orain udako kamiseta barik erabiltzen den sujetadore deportiboa estu-estua,  Asics zapatillak eta noski, besoan mugikoarra eruateko brazalete-poltsa transparantea!! [ahhh!!! eta ezinbesteko beste elementu bet: ispilu kristelak dekozen eguzkitako betaurrekoak!!! Bai, bai. Disimuloagaz, guztia konpletatzeko aukera emoten dabien betaurreko horiek dire ElMejorInbentoDelMundo!!!!!. Aber! Nork ez dauz eguzkitako betaurrekoak erabili disimuloagaz begiratuteko? Guztiok egin dogu!!!! ]

Neuk korrika egiteko lekua aldatu egiten dot. 4 toki identifikatu dekodaz, eta rotatzen noia, holan 4 plaza diferente dekodaz generoaz gozatzeko,  beine aldi berean, rutina’ bet sortzen dozu ta LaPeña SeVa Kedando zugaz. Ta hor dau asuntoa!!! Runnerrak SeTienenFitxaus elkarrengan, ta gero tarbernan edo beste nonon (metroan gertau zozten neuri) ezaututen dotzue, eta berbetan hasteko abiapuntue badekozue:  Tu sueles correr por Sope, no?

Rekorridoaren azterketa sakona egiten dot. Nondik hasten da jendea korri eiten? Ba neu kontrako norantzan hasi. Zegattik? Neure helburue beraiegaz gurutzatzea delako,  urrunetik datorrena ondo kontrotzeko, goitiik behera neure begirada lasarrera pasatzeko!!!

Beste korrikalariegaz etengabe gurutzatzeak alde gatx bet be badekoipurdi estuak ezin dira kontenplatu, baine zoragarria da efekto penduloaz gozatzeko!!!! [soberan dauz azalpenak, ezta? jijijijiji… denok dakizue zer den efekto pendulo….] . Gainera, intentsitatearen arabera, besoagaz txoke eiteko aukera emoten dau gurutzatzeak [kontaktua!!!!!!] ta kontaktu horrek beste kontaktu batera eruaten dau: ‘Barkatu!’ bet, irrifar bet, begirada bet, …

Zer diñozue? Zerk emoten dotzue morboa zeueri?

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

SERIETAKO MUTIL BOLLIKAU-AK

Kaixo kaixo kaixo!!!!!! Zelan?

Agindu notzuen modun, ekaineko sarrera hau bero-bero dator serietako mutil bollikauz beterik! [aitortu bihar dotzuet, aukeraketa eiteko larri ibili naiela! MeGustanTodos! Nor sartu ta nor utzi kanpoan???] Adi! Aukeraketa hau pertsonaiaren arababera dau eginda, ez aktorearen arabera!

Bagoiaz!!!

10- Tu, yo y el apocalípsis – Jude Sutton (Rob Lowe)

Holango apaiza bategaz, zelan ez jun egunero mezetara! Orduan bai ETBko mezak audientzie  izango luke! [ta Rob Lowe ardaua modun, zenbat eta urte gehiau paseu orduan be onaua!!!]

9- Person of interest- John Reese (Jim Caviezel)

Mutil bet traje on bategaz asko irabazten dau. Debilidadea dekot. Reesen pertsonalitateak be sekulako morboa deko: gogorra, atormentatua, leiala baine sentibera eta elegantea! Ohhh Yeah!!!

8- El Principe- Faruq Ben Barek (Ruben Cortada)

Aiiii Faruq, Faruq, Faruq … Me pones farruka!!! Da el tipiko duro MalaOstia aurpegiagaz ke me mola a sako! Berendako familia da inportanteena!  [egie esateko seriean ez zaio gehiegi ulertuten berbetan, baine bardin dau, seriea ikusteko aliziente ona da!]

7- Spartacus- Espartaco (Andy Whitfield)

Aurrenekoz Spartacus ikusi nebanean flipeu ein neban, izan be pornoa izan barik, mutilen biluziak eta OSO-OSORIK gainera agertuten dire etengabe! [OMG!!! Eta zelako gorputzak, eta zelako TAMAINAK!!! Ufff MeSubeElCaloret!!] Seriean bollikau asko badauz be, aurreneko protagonistagaz geldituten nai. Arrazoiak soberan dauz!

6-Banshee- Lukas Hood (Antony Starr)

Serie odoltsu eta biolentoen en fan totala nai!!!!! eta Bansheen biolentzia ta odola ez dire falta! Lukas beti dau mobidetan sartunde eta EtxaUnosPolvos….Inpresionantes!!! [dekozen begi urdinek eta petxameneko uletxo horiek, me vuelven loka!!!]

5- Anatomia de Grey- Mark Sloan (Eric Dane)-

Duda barik Anatomiak izan dauen buenorrorik buenorroena! [orokorren mutil morenazoak atsegin dotaz, baine badekodaz bostpasei exepzio, eta Mark Sloan horietako bat da] : gentlemen bat, irribarre ta begirada politta eta sexyagaz, eta badaki zelan trateu emakume bet! Nork ez dau Callie gure izan eta beragaz kiki impresionante horiek bota???

 4- Lucifer- Lucifer Morningstar (Tom Ellis)

Neure gustureko apurtxu bet argaltxue bada be [neuri mutil handiek gustetan doztabe, neu enai txikerra ta neurriko bat bihar dot, eta k haya donde agarrar!!] sekulako morbazoa deko. Lucifer da: pekatua, debekua, maltzurkerie, harrokeria, botera… eta honek be trajearen erotika deko guztiz!

3-Papa Canguro- Danny Wheeler (Derek Theler)

Hau be exepzio horietako bet da, baine gorputz horregaz zelan ez gusteu!!! Aldeko beste puntu bi: hainbeste gustetan doztaben triangulo amorosoa (Ben-Riley-Danny) eta Emma neskato maitagarrie! Potxola!!!

2- Ray Donovan- Ray Donovan (Liev Schreiber)

Ray eta VivirAlLimite sinonimoak dire: malotea + sexya + sexualki aktiboa + arriskutsua + boterearen erotika+ [beren Mercedes maitea barne] + trajea + ….

1-True Blood- Eric Northman- (Alexander Skarsgård)

Eric ezagutu ostean, ez dau beste personaje erakargarriagorik pantallan!! [eta hori rubio eta zurikotea dela!! baine dekon planta horregaz eta lotsagabe puntu horregaz… AmorAPrimeraPantalla izan zen] Gainera sentitzen dot, baine Billek…. ugggg!!!! , repelus emoten dozta… aghhh!!!  Eric da demasuiau pal bodi! [ liburuak be irakurrita gehiau].

BONUSTRACK

Goenkale- Gaizka- (Niko Lizeaga)

Goenkaleko Gaizka uste dot izen zela neure lehen amor platonikoa! Haur bat izanik [zenbat urte izango nituen ba? 6-7-8? ] flipeu egiten neban Gaizkagaz! Anegaz zekon maitasun izkutu hori eta [neuri behintzat garai hartan halan iruditzen zoztan behintzat] eszena pikante horiek burbuinean tatuatute dekodaz!!!

 

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

Zuen serietako mutil bollikau gustokoenak nonor diren jakiteko zain nau!!! 

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

HILEKOA

Kaixo pipol ! Zelan zaurie?

Ez neukan argi post edo sarrera hunen gaia, eta Twitter bidez inkestatxue bota neban. Gai bozkatuena “Serietako mutil bollikauak” izan bazen be, azkenean beste gai bet aukeratu dot [Lasai!!! Ekainean idatziko dot serietako mutil bollikauen ingurun. Gainera, prometo textu gitxi eta argazki pilooooooa!!! ToooomaaaaYaaaa!]

Eneko Orozen (@ameslaria) #CuriousCat ikusi neban, eta HILEKOAren ingurun hainbat galdera planteatzen zituen [beti pentseu dot nahiko gai tabua dela eta mutilek jakin-min handia izaten dabiela] eta duela gitxi TVEko MasterChef programan be hilekoaren komentario bategaz polemika egon zen, beraz, reglaren ingurun berba eittea pentseu dot: [badakit izen ofiziala hilekoa dela, baine esan bihar dotzut ez doztala bapez gustetan izen hori…beti pentseu dot hilekoak ez dotzala erreferentzi zuzena eiten reglari: hilekoa (del mes/mensual) soldata, alkilerra, juntazioa…be izan leike. Neure ustetan, reglak edo menstruazioak beren palabro propioa bihar deko, gainera hilekoa baino hilerokoa gehiau pegatzen dau, baine reglandako ez omen da zuzena, aldiz soldatandako bai !… EnFin!!! ] 

 

Neurendako hilekoa aguantatu eta sufritu biharreko zerbait da. Ez dozta inoiz ahaztuko zelan sentitu nintzen lehen biderrez EMAKUME egin nintzenean. Zelako tripeko mina!!! Konstantea, eta tarteka pintxazuek edo kalanbreak modun. Minaz gain, zelako busti sentsaziñoa hor behean! kulero bustiak jantzite izan banitun lez! Ideia bet burutik ezin kendute: hurrengo 35 bet urtetan holan sentitu bihar nai hilabetero??? Benetan??? [‘emakume egin’ hori, nahiko termino arraroa dela pentseu dot beti, menopausia iristen denen EMAKUME kentzen zarie?? ]

SUFRIMENTUE PUNTO-PAUSOZ

1-Min kontuak: Ez beti, baine batzuten obulatzerakoan be mina sentitzen dozu. Ez da hilekoagaz dekozun min intentsidade bardine, baine bai molesti bat. Hilekoa etorri baine egun batzuk lehenau, sekulako bularretako mina izaten dot. Gogor-gogorrak egoten dire, harri bi modun eta tripatxuen behekaldea be puztu eta gogortu eitten da. Horregaz batera, sekulako MalaOstia izaten dot [eta egia berdaderoa da. Ez da topiko matxista bet. Neuk be onartzen dot insoportable jartzen naiela eta badakit hilekoa dela]

2- Agur libidoari: Neu egun horietan [eta obulatzerakoan mina badekot be bai] ez dekot sexureko gogorrik. Bapez. Ni pa tokarme. Behekaldea zona muerta total. Ta aitortu bihar dot, batzuten, eta gehien bet haserako egunetan, mutilegaz enpatitzatzeko gogo larregirik ez dekotela.

3-Txarto sentitzen nai: Hilekoa etortzen denean: MalaOstia, tristura bihurtzen da eta odol txorroagaz batera, neure autoestima urteten da gorputzetik. Sentituten nai LoPutoPeor. UnaMierda. Alde batetik normala da: ez dozu ondo lo eitten [minagaz esnatzen bazarie, laHasCagado!! Ibuprofenoak efektua ein bitarten, aguanta txo! Ohean bola bet eginda, esna min puta hori noiz desagertuko zain….ufffaaaa!! LOPEORRR],  tripeko minaz gain batzuten buruko mina be badekozu, etengabe pendiente zauz odol jariora [batzuten emoten dau odolustu egin bihar zariela], preokupeta zauz [zikindu ote nai? Usaina izango dot?] eta ez dakit zuok, baine neu itsusi-itsusie ikusten nai egun horietan: ulea ez zait betiko modun geldituten, ojerak izaten doztat, aurpegie zuritute eta noski, beti-beti urteten dozta grano erraldoi bet!!!

4-Inoportunoa da: Gitxien espero dozunean agertuko da. Beti txartoen etortzen zaizunean . Demagun, etxetik urteten zariela eta egun osoa kanpun pasa bihar dozule, juxtu poltsoa aldatu dozu, [hurrengo puntuan azaldukot bihar dozun KIT guztiaz, baine esperientziagattik ikasita, beti eruaten dozu tanpax edo konpresaren bet soinean] eta ez galdetu zelan, baine hilekoak badaki ez dekozula ez konpresarik eta ez ibuprofenorik momentu horretan eta etortzea erabakitzen dau:  Tatxaaaaaaan!!!! Holi!!! Soy tu regla y vengo a joderte un poko!!!

Bardin gertatzen da bidairen bet egin bihar badozu. Munduko emakumerik regularrena izan zaitezke, baine bidai bat egitekotan bazabiltz, hilekoa aurreratu edo atzeratuko da zuegaz juteko!!! Bidai bet regla barik? Hori inposibol da!!!

5-Hilekoaren Kit-a: Sekulako infraestruktura bihar dozu. Everesta igotzeko bezain besteko motxila 6 bat egunez eruan bihar dozu! Konpresak (KonAlas, SinAlas, normal, super eta notxe), [tamaina guzteik eruan bihar, ez badaikazu zelako jarioa izango dozun] tanpoiak (mini, normal, ta super), kopa baginala,[nahiago azken biak, garbiagoak direlako konpresagaz alderatute, baine batzuten ez dozu komun egokirik edo erosorik topetan eta konpresa jarri bihar] salva-slip-ak [tanpoi edo kopagaz beti erabiltzen dot bat, fugaren bat gertatzen bada be…], toallita intimoak, kuleroak, badazpaneko frakak, ibuprofeno sorta, ur boteilatxue pastilla hartuteko…

Ta holan da hilero, hilekoa hilaldi !

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

29

Juan den apirilaren 2an 29 urte bete nebazen. HogeitaGUZTIAK. Neurendako aro baten azken urtea izango da hau. 30-40 urte bitarteko hamarkada horrek apur bet bertigoa emoten dozta, neure bizie aldatuko delaren sentsaziñoa dekot!! [sekulako zerrenda dekot prestatute urte huntan egiteko!!! Urte hau, toperaiño aprebetxatu biharra dekot!!!]

Bai, badakit 30egaz ez dela mundua amaituko eta ondiokan gaztea izango naiela, baine zer gure dozue esatea … baldur apur bet emoten dozta!!!!

AGUR GAZTE-TXARTELARI

Bai, hori da lehen sintoma: 30 urte betetzen dituzun egunean berton [ bai, bai! holango heavya ta gorea da, egunean berton!!! ], gazte-txartela barik geldituko zara. Horrek esan gure dau ofizialki GAZTE izateari utziko dotzula [Halan ta be lasai!!! Esan doztabe GAZTEZULO bardin- bardin jaso dezakezule!!!]

Horregaz batera, nahiz eta txilborra bisten emon, Bershkan mini-short-ak erosi  [bai, ipurmasail guztie bisten uzten dabien horiek] eta ulea superluzea eta hiperplantxatute eruan, prest egon bihar zarie munduko hitz gatxena entzuteko: SE-ÑO-RA. [OMG aitortu bihar dotzuet haurren batek deitu doztala dagoeneko berba gatx horregaz eta DePutoCulo sentatzen dau! Hemendik aurrera sarriago entzuteko prestatu bihar nai!!!]

Mutilen kasun be bardin: nahiz eta tatu-mazas bet izan, arropa surferua erosi eta uleko tupea eruan, SE-ÑOR edo CA-BA-LLE-RO deitzen hasiko dotzue! [ bigarren hau uste dot okerraua dela!! Posible al da???? Baine neuk entzuten dot hori askotan…Perdone Caballero…zelako hortera, kutre eta de españa kañi sonetan dau!!! Eskerrak neska naien!! Ufff!!! ]

PINTXO POTEA DA ZEURE FARRA

30 urtetik gora zeure farra ‘regularra’ pintxo-potea da. Ordurarte, ardaugaz izan dozun harreman bakarra kalimotxoa izan da, baine orain ardozale espezialista bilakatu zara [‘Markes de…’, ‘Señorio de…’ eta holangoak tetrabrick-eko DonSimon eta GranDuke ordezkatuko dabie] , eta Kuba-martinia edo Txirrisklas, Gin-Tonic bategaz ordezkatzen dozu [gainera piper baltzagaz, edo hobe!!! Hibiscus-ko tonika rosaregaz eta kon arandanos salvajes de los bosques Sumatinos , eskatuten badozu oindiokan izango zarie mas 30ñero guay!!!!! Ouuhhh yeah!!

Realistak izan gaitezen: 30 urtetik gorako zenbat jende ikusten dozue asteburu gabetan (eta modu regular baten) tabernetan?  30 urtetik aurrerako farrak “okasionalak” izaten dira eta orokorrean, nahiko pena emoten dabie [badakizue zer gure dot esan, ezta? Adolestente edo nerabeak baine okerraguak, desfase total! EnPlan … Urtean farra gitxi egiten doztanez dena libre! Esponja humanoa bilakatute ahal den alkohol guztie xurgatuteko, dantzan toperaiño paperak galdute, neska-mutil gaztegaz babeatzen, edukazio guztie galdute … lo peor!!! Ez dot gure VerguezaAjena sentiaraztea!!!] 

ALDAKETA GARAIA

LANPOSTUA: Sentitzen dot, baine 30 urtetik aurrera Mcdonalds-en edo monitore modun bihar egitea txarto ikusita dau. Horiek ikasle eta gazteentzako lanpostuek dire. Orain ingelesezko izen bet dekon lanposturen bet izan bihar dozu [eta manager berba falta barik plis!!!],  EnPlan ‘Business Solutions Manager’ edo ‘Production Manager’.

KOTXEA: Ibizak, Clioak, Poloak, Golfak...eta holango utilitarioak gaztentzako dire. Orain furgoneta, monobolumenak eta funeraria kotxea emoten dabienfamiliarrak’ dira zeure adinagaz doazen auto mota [eta bai…FA-MI-LIA eta MO-NO-BO-LU-MEN berbak ikusi dozuz dagoenekoz, eta bai, hori be harmarkada horretan gertatuko da!!!]

 

ETXEBIZITZA: 30 urtegaz ezin zarie gurasogaz bizi, eta independizata bazauz, alkilerrean edo pisu konpartitu baten be ezin zarie bizi. Jabetzan etxea bihar dozu bai edo bai...eta hori lanpostu on bategaz edo bikote fijo bategaz harreman zuzena deko [ordaintzeko gehien bet!!! Nonogaz hipoteka bet sinatutea, unibertsoko konpromezurik handiena da!!!]

BIKOTEA: Orain arte, nonogaz konprometitu barik DeFlorEnFlor ibili bazarie eta zuere leloa MejorSolaKMalAkonpañada izan bada ere, hemendik aurrera ‘normalena’ bikote fijoa izatea da [nahiz eta gero beste 100egaz oheratu, baine bikote-bikotea izan bihar dozu! Bestela…LaHasCagau. 30-40 urte bitarteko urte horiek bikoteendako dau eraikita eta pentsata!!!]

HAURRAK: 30era iritsi bazara haurrik izan barik, hemendik aurrera ezingo zarie espakatu.  Aurreko 4 puntuen zergatiak erantzun bakarra dute:  Zertarako bihar dozu ‘manager’ postu bet? Hurrengo 10 urte hauetan familia izango duzulako. Zertarako bihar dozu monobolumen bat? Hurrengo 10 urte hauetan familia izango duzulako. Zertarako bihar dozu zeure etxea eta jabegoan? Hurrengo 10 urte hauetan familia izango duzulako. Zertarako bihar dozu bikote fijo bat? Hurrengo 10 urte hauetan familia izango duzulako.

[Topikoak ala errealitate gordina?]

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

TINBRERIK EZ JO!

Aupi!!!

Probatxoaren bideo hau ikusita erabaki neban sarrera honen gaia: https://www.youtube.com/watch?v=0jmuppTxeqE

Bertan, online erosketak egiteko arrazoien inguruan egiten dau berba, iragarki baten leloari erreparatuz: “Ez eskatu berriro gatza bizilagunari”. Aiorari (Probatxoari) pena emoten dotza leloak, gizarte indibidualista bati egiten dotzolako erreferentzia eta emoten dauela geure parean bizi denari zer gertatzen zaion ez zaigule axola.

Neuk ulertzen dot ikuspuntu hori eta gure dot pentseu neu enaiela hain pertsona txarra, baine juxtu oso maniatike nai neure etxeko intimitateagaz, neurendako, ez dau ezer pribatuagorik eta intimoagorik norberaren etxea baino! Sentitzen dot, baine hil ala biziko konturik ez bada, mesedez ez jo neuri tinbrerik!

Etxean sartu, atea itxi eta hor dauz Aneren 64 metro karratuak, Ane EnEstadoPuro lasai eta pakean egoteko 64 metroko bunker pribatua: neurea eta bakar-bakarrik neurendako!

 

TINBREA 1- TXORTAN ZAUZ

Demagun zauzela nonogaz txortan [gerta liteke gainera zeugaz dauen horrek ez lukeela zeure etxean egon bihar] eta zeure bizilagun maitagarriek tinbrea joten dau.  Supergustora zaurie txortaldia disfrutetan, zeure plazerrien konzentratute eta derrepente etzuten dozu infernuko zarata hori: TINBREA! Lehengo kontue: TeHanKortau TolRollo [agur zeure txortaldi marabiloso horri. Gaurkoz, orgasmuek amaitu dire!]

Nor ote da? Zerbait gertatu da? Eta zeu hor zauz biluzik, ez dozu ezebez topetan ipintzeko, atearen beste aldean nonor dau zeure zain eta gainera ziur adi-adi dauela edozein zarata entzuteko zain, etxien zauzen edo ez jakiteko.

Azkenean, zeure sudadera ‘barriena’ topau dozu [bai, institutu garaitik dekozun hori] eta barriro tinbrea entzuten dozu. BANOOOAAAA…

Muxugorri eta ondiokan jadeatzen zabalduten dozu atea. Hor dau zeure bizilagune zeuri begire: -‘Barkatu Ane! Zelan? Uyy… Zertan zabiltz hain gorritute? Aerobik edo eitten? Bideo bategaz edo egiten dozu?’ – [Encima katxondeo!!!! Bai, Barrikeko Eva Nasarre nai, NoTeJode!!! (y no, joder behintzat no dejas joder a otras!) Baine aguantau ein bihar ta zirkuntantzie aupegie ipini ta gainera errezuan zauz zugaz dauenak zatatarik ez ateratzeko!!!] – Beno… begire… biharko bazkarie prestetan nabil, garbantzuk egiten ari nai – Aitor semeak oso gustora jaten dittu ta badakizu ume hauegaz ez da erraza sano jaten emotea – ta neuk normalen ez dot gatzarik erabiltzen – bakizu, ez da ona eta gainera Pedrok tentsio altue deko, ta bakizu gatza prohibido – ta normalen gusto apur bet emoteko jamoia botatzen dot baine hori barik be gelditu nai,  eta … inporta ez badotzu … gatz apur bet emongoztazu? ’ [Bost inporta dozta zeure semiek garbantzuk gustoko diteun edo ez, bost inporta Pedrok tentsio altue dekon edo ez, eta bost inporta garbantzuei jamoia botatzen diozun edo morcilla de Burgos!!!]

 

TINBREA 2- PELIKULA BET IKUSTEN ZAUZ

Sofan botata zauz ’12 años de esclavitud ’ ikusten. Dramoi bet. Nigarrez AMokoTendido zauz MasAgustoKUnArbusto [y mas feliz k una lonbriz ] eta derrepente tinbrea! Bien!!!!!!! Yupi!!!

Aurpegie malkoz beterik eta negar-zotine ezin heldute atea zabaltzen dozu : – ‘Barkatu Ane! Zelan? Uyy… kottaue!!! Zer dozu? Bakarrik sentitzen zarie? Lanien arazoren bet dekozu? Nonor hil da? Ahhh!! Badakit zer gertatzen da: TeHanRotoElCorazon!!! Kottaua…

Eta zeu: ‘Ez, ez Begotxu, pelikula bet ikusten nabil eta apurtxo bet tristie da, ta negar apur bet ein dot…’

-‘Ya, ya…pelikula bet…’ Beno… begire… biharko bazkarie prestetan nabil, garbantzuk egiten ari nai eta…

[Hurrengo egunen etxepeko guztiek dakie mutil-lagunek utzi dotzule eta nigarrez zabizela bazter guztitatik, eta sekuleko erruki aurpegiegaz begiratzen dotzue. Eta ez hori bakarrik! Barriken bizi nai, eta herri txikerretan, nonork puzkerra botatzen badau, herri guztiek daki nor izan den! Ondorioz, zeure ama be enterau da eta arrastien lanetik bueltan, zeure portal aurrien topatzen dozu salda tupper bet esku arten, bere alaba kottaua konsolatuteko asmoz!! Akabo zuere arrastirako plana! Irati Jimenez-en ‘Atsekabe zaitut ‘ beste baterako utzi biharko dozu eta AKanbio, amaren interrogatorio gogorrari aurre ein biharko dozu!!!]

 

TINBREA 3- DEPILATZEN ZAUZ

Hasi dau epeltzen eta udabarriko egun eguzkitsuegaz hasi garie. Ane, azkenengo bider Gabonetan depilatu zinen, agian iritsi da hankako ule horiek kentzeko momentue.

Erosi dozu cera tibia potetxue, mikrondasen berotu, eta hor zauz komunen depilatzen hasteko prest! Makiltxue hartu, ceragaz hanka zatitxue igurtzi, papera jarri eta RAS!!! Tira! [ReDio! Hau mine!!! FU-FU-FU arnasten dozu pelikuletan modun, partuen kontraziñogaz dauen emakume baten lez]. Animo Ane! Ahal dozu!!! Eta bigarren bider tortura teknika errepikatzen zauz: makiltxue hartu, ceragaz hanka zatitxue igurtzi, eta… TINBREA!!!!

 MeKaguenLaPuta! Zeure buruei begiratzen dozu: kulerotan zauz, cera botata dekozu eta ezin prakak jantzi, hankak bisten, tximino bet baine ule gehiagogaz [gainera zatitxu bet kendu dozunez emoten dau ondiokan be  ule gehiau dekozule eta sekulako pintak dekozuz!!!]

RIN…RIN…barriro. BANOAAAA!!!! Mirillatik begiratu eta Begotxu, bizilaguna [eskerrak ez den laugarren pisuko atso zaharraren biloba morenazoa!!!] : ‘Barkatu Ane! Zelan? Uyy… ez dotzut oso momentu egokien harrapatzen ezta? ’ [goitik behera eta behetik gora begiratzen dotzu eta begiradan ikusten jako pentsetan ari dena: neska hau desastre hutsa da! Enai harrituten mutilek gitxi aguantatzea! Zelan ba? Si da una dejada! Hau ParaBesarSantos!] – ‘ Momentutxo bet bakarrik izango da… Beno… begire… biharko bazkarie prestetan nabil…’

[NotaMental: aste santuko oporretan gogoratu hoteletik NO MOLESTEN txarteltxoa lapurtzeaz]

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

ITXITAKO KARRILAREN MISTERIOA

Kaixo!!!!

Zelan?

Azken sarrerak El Conkisen inguruakoak izan badira be eta astero programa eta Debatearen ingurun idatziko badot be, hilean behin, neure ohiko pedradak irakurtzeko aukera izango dozue. [ El Conkis jarraitzen ez dozuenok ez pentsa neugaz hain erraz libratuko zarienik, ezta be neure berba jarioaz!  jejjjeje]

Barriketik Bergarara egunero ibiltzen nai jun ta etorri. Egunero 80km jun eta 80km etorri, eta horietatik 65km inguru (130km jun ta etorri) autopistaz . A8n gora ta behera egunero, eta askotan topetan nai aguanteu biharreko kontu bategaz : karril bet itxita lanak edo egiten dabizelako. Astean 650km kilometro egiten dotaz A8an, 2.600km hilean. Badakit zertaz ari naien berbetan. [Astelehenetik bariku bitarte, MasOMenos goizeko 7tatik 8etara eta arratsaldeko 17tatik 18etara erraz aurkituko dozu Ane Fernandez A8an!!! ]

Neuk ulertuten dot konponketak eta egin bihar dizela, baine askotan (eta gehienetan goizeko 7ak aldera) karril hori itxite dau ezertarako. Ez dau inor lanen, ez dago bidean oztoporik, baine hor dauz pibote madarikatuk!

Sekulako amorrue emoten dozta. Hor zaude zu, ehundaka kotxe arten eta mileka kamioren arten, eguna argitu barik ondiño, batzutan euripean eta asfaltoak botatzen dabien urjauzien arten, eta bat-batean seinale madarikatua!: karril bat moztutzen da! [eta ez dakit zegattik, baine normalean ezkerrekoa izaten da]

 

5 kamioi dituzu segidan eta aurreratzen hasia zara. Zer egiten dozu? Elkarri ‘ipurdia txupetan’ dijoazten kamioi biren artean sartzen ahalegindu, frenatu eta toperaino reduzitu  [ sextatik tercerara askotan ] eta aguanteu!

Beti dau zure atzetik datorren ‘ElListoDeTurno’ eta zeuk zeure bizie arriskuen jarri badozu be kamioi biren arten sartzeko, berari ‘SeLaSopla’ eta 5 kamioiak aurreratu bihar ditu bai edo bai, azeleratzen dau a tope, deperrente pibotegaz topatzen da, ez deko denborarik aurreratzeko [noski, orduan konturatu da, nonbait ez dau ikusi 500 metro aurrerago ez aurreratzeko seinalea ] eta zeure karrilean, eta zeure aurretik [beti aurretik, noski] sartu gure dau. Eta hor zaude zu, frenatuten tope, bi kamioi erraildoiren arten sandwich bet eginda, eta gehiago frenatu bihar dozu zeren ezkerretik ikusten dozu ke  ‘ElListoDeTurno’ badatorrela zeregana eta zeu izan bihar zarela aparteu bihar dena.

Eta pasetan zarie pibote naranjagaz hesitutako karril fantasmaren albotik. Batzuten 200 bat metro, bestetan ia kilometro bet, eta hor dau karrile, bakar-barrik. Bere barnen ez dau makinariarik, ez dau ibilgailurik, ez dau langilerik, ez dau lurrean olio edo oztoporen bet…ez dau ezer…kono madarikatu horiek soilik.

Irekitzen da barriro karrile eta barriro hasten da gerra! Badoa ‘ElListoDeTurno’ lehenik, eta ondoren bere biziagaz be ezin dauen kamioi erraldoi bet beste kamio erraldoi bet aurreratu guran, eta bapatean 100 kotxe daude ezkerreko karrilean aurreratzeko zain. Eta zeu oraindik eskumako karrilean jarraitzen dozu, 60 km/o doan kamioi baten atzen, 100 kotxeek aurreratzen amaitu bitarte.

Eta azkenean, ia 5 minutu galdu dituzu, eta istripu bet izateko loteriaren 200 bet dezimo eskuratuz [eskerrak Ane esaerak dioen modun, maitasunen afortunada zarien eta ez jokoan] , zentzurik eta arrazoi barik itxita dauen karril bategattik!

Zergattik da hori? Neuk nere teoria dekot: aurreko egunen A8ko langileak karril horretan biharrian egon ziren, gaba heldu ta hurrengo egunean lanean jarraituteko utzi dabie karrile itxita. Orain negu parten, arrastiko 18tatik goizeko 9ak bitarte ez dau argi nahikorik beraz, tarte horretan ez dabie lanik egiten.… Horrek esan gure dau,15 ordutan pasetan diren ibilgailu guztik aguantau bihar dabilela karrile moztunde inongo arraozi barik! 

Neuk dirutza uzten dot A8an eta 2 karril edukitzeko ordaintzen dot  [bestela karretera generaletik jungo nintzateke, baine neuk karril bi gure dotaz kamioiak aurreratuteko, ez kamioi arten egoteko],  karril bet itxita badau [eta gainera arrazoi barik] , A8ak ez dozu zerbitzu “konpletoa” eskaintzen, beraz mese, itzuli zentimo batzuk.

Askotan topau ditut karrile hesituten, eta furgonetatik urten barik botatzen dabiez konoak, erraz-erraz eta 5 minututan egiten dabien kontue da!

Zentimo bakarra be deskonteuko balukete, 15 ordutan pasaten diren ibilgailu guztik kontuten hartunde, ziur, gaba iritsi baino lehen karrile irekiko zabiela eta goizean argitutakon hesitu barriro. 

Eta zuek, zer diozue? A8 erabiltzen dozue sarri? Zerbait gertatzen ohi zaizue errepidean? Zerk molestetan dozue?

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernandez@gmail.com

Twiter: @ninaizane

PANTAILA TXIKIKO JAINKOSAK

Kaixo irakurle maiteak!!! [Barkatukoztazu Gaizka Izagirre, titularreko Pantxaila txikia terminoa lapurtu dotzut…Sorry!! 😊]

Oraingo huntan, begibista poztuko dotzuet apur bet!!!  Serietako tia buenen rankina topako dozue lerro hauetan. Gehien bet serieko pertsonaietaz arituko naz, ez  hainbeste aktoreaz, baizik eta serieko papelagattik sexyak dizenak [Beti nabil buenorroetaz berba iten, baine neska buenorrak be baloratzen badakit!!! Halan be lasai, hurrengo baten serietako mutil katxarrutaz be egindo dotzuet berba!!!! ]

Zerrenda huntakoak ez diz neure serie faborituk, NiMutxoMenos, ta neska hauek be agien ez diz izango LasKeMasGustan, baine neurendako kriston neska puzkak diz! [Adi!! Zerrenda huntako neska gehienak ez dauz hezurretan eta fikzioan duten izaera borrokatzaileagattik aukeratuak izan dire gehien bet! ]

Goazen!

10- HOMELAND- CARRIE MATHISON (Claire Danes)

Hirugarren tenporada amaitute utzi nauen serie hau ikusteari, baine Carrie rankin huntan sartu bihar neban, nahiz ta bukaererako, serieak aspertuten ninduen. Kristoren emakume puzka iruditu zat beti Carrie, ausarta eta ondo ipinitako obario biregaz!!!

homeland

[Kuriositate modun, ez dot gure ahaztu Claire Danes-en beste pertsonai bet: Angela Chase!!! Adin bet badekozue, gogoratuko zarie Canal +ek serieak botatzen zituela EnAbierto. Serie horietako bet Es mi vida zen (1994/1995), adoleszente batzuen gora beheren ingurukoa. Ba bertoko protagonista Angela zen, eta Jordan Catalanogaz  (Jaret Leto) maitemintuta zauen. Beno, neu be Jordan Catalanogaz MojabaBragasYConGanas!!!! jejejejeje] 

katalano gif

 

9- SCANDAL- OLIVIA POPE (Kerry Washington)

Olivia: Emakume poteretsua, agintzen dauena eta agintzen dakiena [ V.I, P ]. Indartsua, langilea, inteligentea eta ederra! Sexya, oso sexya. [eta zelako ondo doian beti jantzite!!! Neurentzat da la Carrie Bradshaw baltza . MeEnkanta!!]

Olivia Popek eszena ahaztezinak utzi dittu Grant presitenteagaz!!

scandal

 

8- HAWAII 5.0- KONO KALAKAUA (Grace Park)

Seriea SinMaseko bada be [beste ezer ikusteko ez dekozunin denbora pasatzeko seriea da, kapituluk suelto ikusi laikie eta ez deko kriston argumentue, baine entretenitue da eta bellezoi asko dauz!!!] Kono Kalakauaren edertasun exotikoaz gozatzeak merezi dau! Konoren pertsonalidadie be atsegin dot: indartsua da, arte martzialak DeLaOstia kontrolatzen ditu, jatorra, alaie, ez dau inoiz etzituten eta balore eta printzipio onak dekozan neski da.

BATTLESTAR GALACTICA -- Pictured: Grace Park as Sharon Valerii -- SCI FI Channel Photo: Justin Stephens

BATTLESTAR GALACTICA — Pictured: Grace Park as Sharon Valerii — SCI FI Channel Photo: Justin Stephens

 

7- LOST- KATE AUSTEN (Evangeline Lilly)

Lost klasiko bet den modun, Kate, Jack eta Sawyerren arteko triangulo amorosu be klasiko bet da!! Zelan da posible irla abandonatu baten egon eta beti hain guapa? Kate izan gure dot mese!!!!!

lost

 

6- LOS TUDOR- ANA BOLENA (Natalie Dormer)

Bai, badakit  Juego de Tronoseko Margaery Tyrell dela, baine neuri Los Tudorren sexyago iruditzen jata. Kriston emakume puzka! Gainera benetako pertsonai istoriko bet izenda morbo gehio deko!! [wikipediak dio ke fue injustamente decapitada por aduelterio, incesto y traición. Beraz, sexua tarteko, 10 puxtarri!! jejejeje]

tudor

 

5- MODERN FAMILY- GLORIA MARIE RAMIREZ DELGADO-PRICHETT (Sofia Vergara)

Sofia Vergara buenorra da eta buenorra dago BETI. Hori holan da eta ez deko beste bueltarik. [eta a ze senar puzka dekon!! Joe Manganiello: hazme lo ke kieras y cuando kieras Joe !!! jejejeje]

Gloria sexye da eta maite deu sexya izatea baine maitagarrie be bai! Maitasun pila deko emoteko!!

sofia vergara

 

4- VIKINGS- LAGERTHA (Kateryn Winnick)

Badakit mutil gehienok, Lagertha baino Aslaug (Alyssa Sutherland) nahiago dozuela bere inuzente aurpegi horregaz, baina neuri oso txarto erotzen jata Aslaug [arrrggggggg 😡😤😡Gorroto dut Aslaug. Muerete!!!]

Neuretzat Lagertha borrokalari feminista bet da! Ze indar dekon pertsonai honek eta zelako guapa, bai seriean (zarrapastrosa agertu arren) eta bai EnLaVidaReal. Zer diñozue?

lagertha

katheryn-winnick- vikings

 

3-MAD MEN- JOAN HOLLOWAY (Christina Hendricks)

Agarrense ke vienen curvas. Joan da zoragarrie! MeEnkanta dena de Joan: zelan jazten den, zelan mogituten den, zelan eiten dabien berba, beren ezpainak, titiek, ipurdie, beren ulie, begiek … DENA! [Mese, PorFaPlis, egunen baten reenkarnatzen banai, gorputz horretan eta garai hartan izan dadile!]

36-bounce-tastic-christina-hendricks-gifs-image-13

 

2-TRUE BLOOD- JESSICA HAMBY (Deborah Annwoll)

[Ze gure dozue esatea, Deborah deitzen den neska bet, sexya izan bihar dau si o si!! ] Gaur egun Daredevilen Karen Pagen papelin ikusi badezakuegu be, neu Jessicagaz geldituten naz.  Jessica en su vida humana sosonga bet bazen be, banpiro bezala espiritu askea da, eta oso HOT !!! Ohhh my god!! [Noski, Pam(ela)en atzetik! Pam erregina, maite zaitugu!!!]

Jessica-Hamby-4x01-jessica-hamby-24603703-500-282_large

Deborah-Ann-Woll-jessica-hamby-15066729-500-500

 

TATATATXAN!!!! …… ETA EN TOP DE LOS TOPS…..

 

1-WEEDS- NANCY BOTWIN (Mery-Luise Parker)

Nancy da LaPutaAma! Madurita interesante, inteligenti, berekoie, ez deko baldurrik, ironiki, droga trafikanti da, eta folla todo lo ke puede y más!

Sexy, buenorra, Hot, guapa, erakargarrie, ederra,… Neuk handitan Nancyn moduku gure dot izan!

nancy

nancy 3

 

 

BONUS TRACK

THE NEWSROM- SLOAN SABBITH (Olivia Munn)

[Asko zaurie blog marabilloso hau jarraitzen dozuenak eta ia egunero jasotzen dot zuen mezuren bet esaten zelako estupenda nazen, ta jatorra, ta kafe bet hartu gure dozuela nigaz (se dice tomar un kafe pero kiere desir .… 😉 … baine badekot fan bet asko estimatzen dotena, #blogger be dena, aspaldittik jarraitzen dotena eta bereziki ilusiñoa egiten dozta berak jarraitutea. Rankin huntan Olivia Munn sartuteko eskatu zoztan… eta no me podía negar… ]

Sloan Sabbith aukeratu dot. Kazetarien serieak asko gusteu zaizkit beti, gainera hau telebistako informatiboetako erredakzio baten inguruku da. [eta HBO sigilua deko…you know ze esan gure doten…]

Sloan ekonomia ikasketak ditu, oso neska jakintsue da, baine kottautzat hartzen dabie. Ez dute baloretan beren biharrien. Egia da pixket patosa dela, jendiagaz relazionatzea kostau iten jakola,  baine horrek egiten dau espezial eta bai, oso-oso guapa da! [apurtxu bet argaltxue da neure gustureko, baino bai tia buena bet da]

bonus track

Zein da zeure rankin de buenorras de serie? Nor sartuko zenuke bai edo bai?

ERANTZUIDAZU, MUNDU HONETAKOA NAIZEN ALA EZ!

askogarafernandez@gmail.com

Twitter: @ninaizane

 

ESTEBAN MARTINEZ NAVARRO

ESTEBAN MARTINEZ NAVARRO

Estebanen elkarrizketa topatuko dozue gaur neure blogin! TooomaaaYaaaaa!!! Baine nor da Esteban?

La Eliana (Valentzian) jaio zen 1988ko urtarrilaren 20ean [Sansebastian egunean. Badakizu nor izan zen SanSebastian? Begiratu Wikipedia, plis, merezi dau eta: https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_(m%C3%A1rtir)]

2008an Men’s Health aldizkariak antolatzen dauen aurpegi barriak bilatzeko lehiaketan finalera heldu bazen ere, MTV Españak emititu zauen Gandia Shoren ezagutu genuen Esteban. Gandia Shoren lehen programie 2012ko urriaren 14ean emititu zan.

2013ko uden Tele5-ko Campamento de Verano realityan parte hartu zeban eta gaur egun Super Shore programan ikus dezakegu. Super Shoren, Gandia Shore eta Acapulco Shoreeko partaideak dauz nahastute. Ontxe momentun, bigarren tenporada emitituten dauz.

esteban 1

POLEMIKA ETA SHORE BATERA DOAZ

Shore programek (Jersey, Geordie, Acapulco, Warsaw, Gandia, Super…) kritika zorrotzak jasotzen dabez gehien bet, parte hartzen daben gazteek alkohol asko kontsumiten dabielako, porke FollanMutxo y variado, eta “guapo/a” egon eta izatea ezinbestekotzat jotzen dabielako.

[Uoooo!!! Bai, ziur naz bat baine gehiok sarrera hau kritikatuko dabela, telezaborra dela, alkoholaren apologia egiten dabiela….bla bla blabla…(edo Igorrek esaten dauen modun xasaxa xasaxa xasaxa…)  

Hasteko ez da inoiz ahaztu bihar, Shore be telebistarako programa bet dela, eta telebistan agertuten den ia guztie FIKZIOA dela, ‘reality’-etan be gidoi asko dau, eta edizio lan bet dau atzien.

Bestetik, esango neban, nahiko ‘formalak’ edo… dizela: alkoholagaz bakarrik drogetan diz (askotan ikusi da alkoholagaz asko pasatuz gero, zutzako festa amaituten dela), ez dira ikusten ez erretzen, ez raya bet sartzen, ez pilula bet hartuten…DeHetxo, ez dabe ezta aipatuten.

Harreman sexualak…ze gure dozue esatea…neuri ondo iruitzen jata! Bai, beraien gaueko helburue da EtxarUnPolvo, baine guztiok atera gararie helburu berberagaz! (jejejeje askotan iguel ez genuen lortzen baine …)

Neuk ez dot ikusi inor forzatuten, beti harreman konzentiduk izan diz, eta hemen neskak eta mutilek PorIguel nahi dute txortan eiñ. Liberalak diz, eta? Neuretzat, Karime emakume aurrerakoie ta feminista da!!!

CultoAlCuerpo: Ia gehienok gure dogu guapo/a egon. Inportanteena da norbaera bere buruegaz gustora egotea, eta Shore-tarrak behintzat kriston autoestima dute, kristoren buerroak ikusten dauie beraien burue! Automaiteminduta dauz!!!!]

esteban 2

Oso kritikatuak bai, baine oso ikusiak be bai. Orain MTV ‘de pago’ bakarrik dau, eta horregattik audientziak txikerrakoak diz, baine Gandia Shoren lehen programak %4,8ko audientzie izan zeban, EAEn %6,4 (autonomi guztien arten, EAEn ikusi zen gehien eta ondoren Nafarroan)

[Argi dau, txatxi kultureta guzti hauentzat, publiku tontuk gazela, dena sinestuten dogula, bi neurona be ez ditugule eta etc etc etc…]

Argi utzi gure dot, Esteban super jatorra izan dela nigaz. Kriston sinpatiku eta elkarrizketa egiteko batere pegarik ez dabela jarri eta euskaraz agur bet bidaltzeko eskatu eta arazorik gabe egin dauela. [Barre ingo dozue agurragaz, baine pentsau kottauak euskaraz ez dakiela NiPutaIdea. Jarri zu bardine japonesez esaten… Agurra ikusteko KLIK egin beheko ESTEBAN AGURRA ONA ]

esteban agurra ONA

ELKARRIZKETA

Ez nuen gure elkarrizketa tipiko bet egin, baizk eta Estebanen egunerokoa ezagutu gure neban, gauza aurruntak, ez telebistari lotutakoak.

 • Zer da goizetan egiten dozun lehen gauza? ‘Lehenengo kakahuete kremazko sandwicha eta platano bet jaten dot, eta ondoren zuzenean gimnasiora noia.’
 • Eta nola gustatzen jatzu eguna amaitutea? ‘Ohean, futbol amerikanoko partidu bet ikusten ‘
 • Zer nahiago dozu: kafea, tea, infusioren bat edo Cola-Cao? ‘Cola-Cao zerealegaz, jejejejeje’
 • Helatu zapore gustokoena? ‘Turroizko helatua, duda barik!’ [Normal, Alikantetik gertu, turroizkoa gusatu bihar…]
 • Pelikula gustokoena:John Q, Gladiator eta Un domingo cualquiera’
 • Zein pelikulagaz egiten dozu beti negar? ‘Puffff!!! Pelikula askoregaz egin dot negar, horregatik ez jata gustetan dramak ikustea!’
 • Zein pelikula, zein liburu eta zein serie gustatuko litzaizuke protagonizatzea? Pelikula eta liburu bardine: 50 sombras de Grey, [Ummm…ese Cristian Grey…gure baduzu neu izango naz zeue Anastasia…!!! ] eta seriea Ballers [Aizu, ba holan tatuegaz badeukozu Dwayne Johnsonen itxura bet, ilegaz, noski 😏 ]

esteban 3

 • Etxean zauzenean, nola zaude jantzite? ‘Kuadrodun pijama prakegaz eta tiradun kamisetagaz.’
 • Nor da zutzako munduko emakumerik ederrena? ‘Irina Shayk’ [Neuretzat be bai!!!]
 • Eta gizon ederrena? ‘Brad Pitt’
 • Zein da zure abestirik gustokoena? ‘Abesti asko ditut gustoko, baine Red Hot Chili Peppers eta The Offspring-en oso zalea naz’
 • Zein kantu duzu gustoko baine aitortzeak lotsa ematen dizu? ‘Ba ontxe berton, Shakiraren La bicicleta jejejejeje’
 • Umetan zer gure zendun izan lanbidez? ‘Futbolaria izan gure neban!!!’
 • Nola daramazu famatua edo ezaguna izatea? ‘Ba egia esateko, ezaguna izatearena oso ondo eruaten dot. Egia da ez naiela eminentzia bat, jejejejeje, baine normalien jendea oso ondo portatuten dau nerekin eta jatorra da. Ezaguna izateak bere alde onak eta gatzak ditu, baine ni pozik nau’
 • Badekozu maniaren bet ,ohiturarik edo rutinarik? ‘Neure rutina gimnasiora joatea da edo kirolen bet praktikatzia. Mania bet badekot: lokartzeko marrazki bizidunek jarrita eduki bihar dotaz!!!!’
 • Noizbait Euskal Herrian izan zara? ‘Bai, noski! Donostian egon izan naz’ [Gure dozunean Esteban, Barrikara gonbidata zauz!!!!!]
 • Zein iritzi duzu euskaldunetaz? ‘Oso pertsona zintzo, prestu eta pixkat zakarrak zauriela’
 • Euskaraz badakizu hitzeren bet? ‘Kaixo, agur eta aita! Jejejeje’
 • Zerbait gehitu nahi duzu? ‘Ez! Jejejeje beno…espero dena ondo joatea Ane Fernandez, oso sinpatika emoten dozu! Jejejeje’

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

Twitter: @ninaizane

askogarafernandez@gmail.com

GARAI BATEKO KANTUAK

Duela gitxi Amaia lankidiek eta neuk Huntza taldearen Aldapan gora kantue ezagutu genuen. A ze martxa jartzen dauen kanta honek!

Garai bateko martxarako taldik etorri zitzaizkigun burure: Gozategi [ Nor-Nori-Nork, Nirekin (emoixtaxux muxutxue, maitie….) Kalanbreak (Astelehena biharamun, ezinez lehertzear nago, sabeleko kalanbreak ezin dut gehiago… tirititiii tiririririii…) ufff a ze oroitzapenak!!! ] , Etzakit…[Etzakit. Hori bai taldie! Esne Beltza be ondo dau, baine Etzakit, EsMutxoEtzakit! Izar Iheskorra, Gurekin, Eskurik eskurekin…] 

Amaiak kometau zozten gaur egun iada ez dizela holako kantu onak eitten eta nola duela 10-15 urte estilo desberdinetako musika genuela gustoko. Arrazoi Amaia!

Horregattik, gaur temazoen remember-revival apur bet egitea pentsau dot! Zenbat dantza ta balantza! jejejejej

musika mix

 

1- TRIKI FEST

Farra on bet botateko euskal musika berbeneroa baine hobeorik ez dau! Gora triki eta panderoa!!!

Nola ahaztu Maixa ta Ixiarren Iluntzean? Kantu romantiku duda barik! Eta Bexamela eta pastela[Zein sensual eta sexy den kantu hau, ligatzeko primeraku !!! Maite dut zuk laztantzea, dantzatzea, zure ezpainak xurgatzea… ]

Txosnetako erreginak izan zin LasBuenorras Alaitz eta Maider! Neska gazte bi, modernak, kantu pegadizoegaz eta gainera oso guapak! Zenbat mutil jartzen zituzten dantzan!  Amets bat, Hablame en cristiano, Txanpon baten truke, Ispilu aurrean…

Trikian klasiko handiak be badauz Tapia ta Leturiaren Galdurikan nago [Bai bai, sauna batean kantue!! Lengoan lagun bat mareatu ta ponpa burua hautsi du paretarekin jota…. ], Epelde ta Larrañagaren Kulpela eta neuretako kanturik azpimarragarrixena:  Mixel Ducau eta Zaldiboboren Kolore, kolore!

2- AEBetako PUNK ROCKa

Noski, ez ginen bakarrik trikiaz bizi! AEBetatik modan zeuden punk rock taldiek entzuten geneuzan. Neu inglesez txarto moldatzen naz, baine kantu onak zien! Letra apur bet asmatu, beste apur bet watxunay witxuguei  ta listo!

Burue astintzie asko gustau jata beti eta kantu hauek hortako LaHostia zien! jejejeje

NOFX, Bad Religion, Rancid, Red Hot Chili Peppers … eta noski… Bi hauek:

3- KAÑA SATANIKOA

El día de la bestia pelikulak Def Con Dos ekarri zigun, eta noski, neure EXTREMO kuttuna! Salir, beber… mile bider kantau dozu… baine ni Sucedegaz geldituten naz! [ AGILA diskue insuperablie da! ]

Espainian boom latza izan zeban Doverek, akordaten zara?  Bere Devil Came to me!  Telebista iragarki batetik atera zirela esango neban…

Nork ez dau gogoratzen SKA-Pren Legalizacion? De kalidad y barato! [ Egixe esateko, neu nintzen mas del Vals Del Obrero: tiriti… tiriti… RESISTENCIA!!!!!!]

Eta akordetan MANAmaniagaz? Ufff!!! Derrepenten Maná entzuten zan leku guztixetan!  Ke koñazo!  [Rayando el sol oeooo…. desdesperacion….oeooo… vosotros si ke rayais! Pesaus!!! Fitogaz be paseu zan AlgoParezido ]

Eta Molotov mexikarregaz akordetan?  Gimme tha power!

4- BAKALAUA ETA TEKNO-BORROKIAK

Valentziara jun barik, hemen be izan genuen la ruta del bakalau!  Venecia, Circuito, Columbus, La Non, Txitxarro (eta la Skanner), Jazz-Berri, Young Play…

Sensitive World eta Give it Up! kantueCherry-Coke eta No hagas el indio, haz el cherokee [ hau be anuntzio batetik aterata : eyyy Txeroki, eyyy Txeroki, Txeroki…],  John Scatman  [Pi poroporopo piro poropo!!! Im a Scatman…!]  Corona eta Rhythm of the Night … eta neuetzako el gran temazo: Milk Inc-en In My Eyes! 

Tribu urbano barri bet be sortu zan: Tekno-borrokiak. Rock radical vasco eta mugimendu punketatik txunba-txunba gogorrera pasa zen euskal gazteri abertzalea; gaztetxe eta herrikoetatik, Non edo Txitxarrora. Nork ez dau gogoratzen Hemendik at! eta bere Goazen famosue azalean Arrano Beltzagaz? Kaleko garraxia, zer da demokrazia? Hemen guk nahi duguna gure askatasuna!]  

Zein kantu gehituko zenuke? Zein zen zure temazo dantzagarriena?

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

Twitter: @ninaizane

askogarafernandez@gmail.com

PROTAGONISTA NAZ

Alaine Agirre Garmendia bermiotarraren ‘X hil da’ (Elkar) liburua irakurri barri dot. Arrasti batean irakurri daitekeen liburue da [84 orrialde ditu eta kapituloak be oso laburrek diz], baine egie da liburu ‘gogorra’ dela emozionalki eta baliteke DeUnTiron ezin irakurtzea.

x hil da

Kristoren mania dekot istorioetako protagonistekin identifikatzeko, batzutan larregi! Ez pentsa zoratute nauela eta ez dakidala fikzioa bereiztuten, baine batzutan gehiegi sartuten naz papelien!

Nueretzat  pelikula, liburu, serie edo kantu batek, istorioarekiko (edo protagonista(e)kiko) identifikaziñoa lortu behar dau, hau da, publikoak  paperien sartu bihar dau.[Badau norbait El Renacidoko Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) modun sentitu danik? Hala bada, zorixonak! Neuk baine harrikada eta imaginaziño gehiago dekozu!!!! HAU MERITUE!!!]

X hil da-ren lehenego kapituluek ‘bizi’ egin ditut! Uffff! Txarto pasau dot! Angustiata!!! Sentiu in dot neure barru-barruen idazleren berba bakotza!

Konturatu naz pentsetan nabena baino gehiago inporta doztala azken aldian alboan doten ‘hori’, eta hilko balitz, txarto pasauko nabela, oso txarto!!! [Geure artien, holan konfidantzan: bikotekideek ez dauztie larregi aguantaten! Azkar nazkatuten naiz … txistiek esaten dauen modun: por 50 gramos de txorixo no merece la pena aguantar el cerdo entero!!! Jijijiji  Baine 7 hile diz mutil honegaz urteten (bastante neu izateko), eta ez nau enkoñaute, baine gustora egoten naz beragaz].

 

TRISTAN IZAN NINTZEN

Uste dut Leyendas de Pasionegaz hasi nintzela protagonistegaz identifiketan. Oraindik gogoan dut pelikula hau lehenengo bider ikusi nuenean. Neguko domeka arrasti bat zen, Nekaneren etxean. 9-10 bat urte izango genituen. Nekaneren ahizpa zaharrenari, Brad Pitt izugarri gustetan zitzaion eta pelikularen VHSa zeukan.

 

1coaqg

Sofa txiki batean lau lagunak txutxe poltsa handi banagaz adi-adi Tristani gertatzen zitzaion orori [Ene! txikiak eta argaltxuek ginen bai, ze sofa hura plaza bikoa zen!! Jejejeje. Gainera, Brad Pitt gustatuteko adinik bez ez genuen, akordatzen naz pelikularen hasieran komentatu genuela, ez zela hainbesterako Brad Pitt hori, ule luze horiegaz, buahggg!!]

Zenbat negar egin genuen laurok! Laurok izan ginen Tristan pelikula guztian zehar. Laurok bizi izan genituen lehen pertsonan Tristanen penuria guztiek! [noski, pelikula amaitute, laurok maitemindu ginen Brad Pittegaz…jajajajaja]

neskak sofan

Leyendas de Pasionetik miloika istorio ‘bizi’ izan ditut [ziur naz hitz hauek irakurtzen ari zaretenok ere, behin baino gehiagotan sentitu zaretela protagonisten modun. Guztiok izan gara noizbait Indiana Jones, Brenda (edo Brandon) Walsh (edo ErasMasDe Dylan eta Kelly? ?), James Bond, Bridget Jones, Tom Sawyer (edo Huckleberry Finn) edo Carrie Bradshaw] eta nahiz eta friki bat emon, momentu bikainak bizi izan ditut fikzioagaz!  Eta batik bat liburuegaz!

Imaginaziño apur bategaz liburuek sentitzeko, amesteko eta ‘bizitzeko’ aukera handia ematen dute. Gogoan dut adibidez, Angeles Ibirikaren ‘Entre sueños’ liburua.

 

MAITASUNA AMETS ARTEAN

Nobela romantikoak gustokoak badituzu, duda barik irakurri biharreko liburue! Istorio benetan polita, hunkigarria. Nafarroan, Erronkariko Ibaxan (Valle del Ronkal) kokatua. Protagonistak Beatriz (pija urbanita madrildarra) eta Jon (albaitari zakar naparra) dira. [idazleak egiten duen paisaiaren deskripzioa itzela da. Zoragarria. Emoten dau hor zauziela. Barrikakue naz, neuretako itsasue baine gauze politagorik ez dau, baine liburu hau irakurtzen, Erronkariko paisaiegaz maitemindu nintzen!]

EntreSueños

Beatrizek liluratu egin ninduen. Beatriz izan nintzen orrialde bakoitzean: ihes egiten, baserri-girora ohitzen, Jonekin mendian gora kotxean juten [bereziki gogorra in zoztan lehen bidaia hura],  sukaldaldaritza ikasten, arbasoegaz adiskidetzen, barkatzen eta Beatriz maitemindu zen lez, maitemindu nintzen neu be Jonegaz. Jon….ayyy ….Jon!!! Haseran akatu ingo neban!!! Buru-karratu harroputza! Baine ondoren, Jon baino gizon hoberik ez zegoen mundu honetan! [ez dut spoiler gehiago egin gure, beraz… UNDOSTRESen esaten zuten lez, HastaAqui PuedoLeer]

bea naiz      jon naiz

 

DESODORANTE-MIKROA ETA ERRATZ-GITARRA

Kantuegaz ere gertatzen jata! Zenbat kanturen letrak egin ditut neure!

Nork ez dau hartu objetu bat eta mikrofonoa dela irudikatu? [neure faboritue desodorante potea da! Arine, tamaina egokia deuko, eta tope emozionatute bazabiltz potea lurrera jauziz gero, kalterik ez dau eragiten!! Ouu yeah !!!] Eta erratz-gitarra? Mile bider izan naz erratz-gitarraren Jimi Hendrix!!! [noski, erratz-gitarrak buru eta ulearen mugimendu bortitzak eskatuten dauz! Gomendio bet: kontuz zerbikalegaz!!!]

Hertzainaken Aitormena eta el primer desamor [zein ederra eta sakona den letra!!! Menkanta!!!], Amaralen Dias De Verano  eta norbaiten (lagun baten) heriotza […sin besos de despedida y sin palabras bonitas … un cielo de nubes negras cubría el ultimo adiossss….Ufff!!! uleak punten!!!!], Maluren Aprendiz eta traiziño bat  [MeAs enseñado tuuuuuu, TuAs sido mi maestRo para haSer sufrirrrr, sialguna veS fui mala, LoAprendi de tiiiii … Un Temazo!!!!],  Beyonceren  Single Ladies eta lagunegaz momentazo txorrak, eta azkenik, zenbat bider kanteu dot APlenoPulmon Berri Txarraken Iparra galdu hegora joan maitemindute egon nazenean!

Eta zeuri? Gertatu jatzu? Protagonista sentitu zara? Identifikatute? Noiz? Nola? Nogaz?

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

askogarafernadez@gmail.com   Twitter: @ninaizane

BAI … AITORTZEN DUT!!

Kaixo! ….

Aupa! …

Zelan? …

Badago norbait hor beste aldean?…. Eooo…. Eeooo….

Ane Fernandez blog 2    Ane Fernandez blog 2

Beno, ba hasteko…neure burue arkeztuko dizuet:

Ane Fernandez naiz [Fernandez tilde barik, mesedez ­] , 1988ko apirilaren 2an iritsi nintzen mundu honetara [apirilaren 2an baina 11 urte lehenago Michael Fassbender aktorea jaio zen, ToooomaYa!!!!] eta barrikoztarra naiz (Barrikakue, alegia) eta telebistako lehiaketetan esaten den lez: Irabaztera nator! 🙂

Ane Fernandez - humor amarillo2

Enpresagintzan diplomatu nintzen [aitortu behar dut lizentziatura egin ez izanaz gerora askotan damutu naizela, baie nork daki, agian noizbait berriro ikasteari ekingo diot!!!] eta Debagoienako fabrikazio enpresa batean bihar egiten dut administrari bezala.

Eguneroko errutina horri aurre egiteko, orduak eta orduak pasatzen ditut interneten nabigatzen, irakurtzen, telebista ikusten…[kalera ere urteten naiz, e!!!  Lagunegaz egon, pote batzuk hartu, kontzerturen batean burue astindu…]

Aitortzen dut nahiko berritsua naizela [askotan pesada bat izatera ailega naiteke. Amumak beti esaten zidan ahotik ateratako berbek  ez zutela atzera bueltarik] Izugari gustatzen zait berba egitea! Egun batean nere ahotik ateratzen den hitz kopurua ezin da zenbatu! Inposibol! [Neure buruegaz be berba asko itten dot!! Raka raka raka egun guztixen!].

 

GAZTEZULO eta Ane Fernandez

Eta… zer egiten dut nik GAZTEZULOren blog batean? Ba neuk be oraindik ez dakit! Baina lasaaaaiiii! Nola ez!! Azalduko dizuet enbajada honetan nolatan sartu naizen!!

Duela 4 bat urte Durangoko Azokan egin nuen GAZTEZULOren harpidetza eta ordutik, gustura irakurtzen dut aldizkaria.

Uztailera arte, nere harremana GAZTEZULOrekin horretara mugatzen zen: aldizkaria jaso, irakurri eta kitto!

Baina uztailean GAZTEZULOren lehiaketa batean parte hartu eta sarrera batzuk irabazi nituen! ToooomaYa!!!!

Inoiz ezer ez zaidanez toketan, Amaia, nere ofizinako lankidearen txantxa bat zela pentsatu eta Digamelon?? batekin hasita, telefonoaren bestealdean zegoenari adarra jotzeko asmoz, atso zaharrarena egiten hasi nintzaion. Entzun nituen barre algarak historikoak izan ziren! [Potzierto, sarrerez gain, Txapelpunken disko bat ere atera nien GAZTEZULOkoei!! Jejeje].

Pare bat egun beranduago, Zuriñe, GAZTEZULOko zuzendaria ­–bizkaittarra neure lez– nigaz harremanetan jarri eta, blogari berriak bilatzen zebiltzala… eta grazia asko nuela … eta gai desberdinak jorratzen dituen perfil berezi baten bila zeudela… eta blog bat idaztea proposatu zidan!

Komorrrr??? Neuk? Si ni ez nai blogera, ez kazetari, eta inork ez nau ezaututen!  Eta zeren inguruan idatziko dut nik? [hitz jarioa ez zait falta, baina nori interesatuko zaizkio ba neure harrikadak? Gainera, ni ez naiz ‘euskal kulturaz’ larregi enpanatzen … ].

Blogaren kontu hau erronka bat bezala hartzeko proposatu zidan, eta azkenean, de bizkaittarra a bizkaittarra konbentzitu ninduen!

Blog pertsonala

Aviso a navegantes!!! Badakit blogerako aukeratu dudan argazkixe ikusi dozuela, baine hau ez da UnBlogDeSexo [ummm … sexo rico y bueno]  Blog pertsonal bat izango dela adostu nuen Zuriñerekin, eta askatasun osoa izango nuela nahi nituen gaiak jorratzeko. Gustura irakurtzen dut GAZTEZULO, baina  [ta orain kritika dator, sentitzen dot baie esan notzuen] adibidez, badakit  GAZTEZULOko Telesailak atalean ez dudala inoiz Anatomiaren (Anatomia de Grey) inguruan irakurriko, edota disko kritiketan ez dudala Amaralen disko berriaren iruzkinik topatuko.

Askotan neure gustuak edo zaletasunak ez doaz GAZTEZULOren ildo beretik, eta horiek jorratzeko askatasuna eskatu nuen ezinbesteko baldintza bezala [eta onartu zuten!! Jende honek ez daki nun sartu dan!!!].

 

Euskaldun heterodoxoa

Aitortzen dut batzuetan apur bet satelite naizela baina esango nuke nahiko gustu normalak ditudala. Kulturzale amorratua naiz, baina ez ‘intelektual selekto’ horietakoa, masbien, ‘kultura komertziala’ kontsumitzen dudala esango nuke [zuk ere bai, baina ez duzu aitortu nahi!! Benga, animo! Askatu barruan duzun hori, hobeto sentituko zara!  Zeren beldur zara ba? Bakarrik zaude orain pantaila aurrean, inork ez zaitu entzuten. Benga, esan altu: GranHermano ikusten dut, TamaraLaMalaren No Cambie abestiaren letra dakit eta txorixopanplona jamondeyorren bokata bat jatea faltan botatzen dut].

Euskalduna naiz [eta harro nago!!!] eta egunerokoan euskaraz egiten badut ere, ez naiz prezisamente Euskaltzaindiako kide. Blog honetan ahaleginduko naz ahalik eta zuzenen idazten, baie neureberbaittekomoduen idatzi gure dot.

Ez dela zuzena? Badakit, eta zer? Idatzitako guztia ziur ulertuko duzula! Eta hori da komunikazioaren ardatza, elkar ulertzea! [euskara ‘zuzen txit goren’ hori larregi artifiziala eiten jat, kaleko berbatik urrun eta arrotz].

Euskalduna izanda, aitortzen dut erdalduna ere banaizela, eta euskarazko produktuak gustuko ditudan arren, erdarazko asko ere kontsumitzen ditut, eta oso gustura gainera.

Ane Fernande blog 1

Askotan sentsaziñoa dut herri honetan ezkutuan kontsumitzen direla erdarazko gauzak, audientzia datuak hor daude baina euskal kulturan txarto ikusita dago esatea MHYV ikusten duzula bazkalostean. Beraz, bai, aitortzen dut Telecinco asko ikusten dudala, Formula TVri engantxauta nagoela, eta egunero esnatzen naizenean, Euskadi Irratiko goizeko albistegiak entzuten ditudan bitartean El Correoren webgunean sartzen naizela tabletean. [Uoooo El Correo irakurtzen du honek… sakrilegio!!!! Sutaraaaa!!!].

Telebista programa asko ikusten ditut. Menkanta telebista!!! Shore guztiak tragau ditut, eta ostiralero Salvame ikusten lokartzen naiz.

Nik pelikulak (eta ez filmak), serieak (eta ez telesailak)  eta programak (eta ez saioak) ikusten ditut eta españolez ez ahoskatzearren  /GEIM OF ZROUNS/ esaten dutenek, guay-pedante batzuk iruditzen zaizkit! [barkatu ‘aditu ortodoxo’ren bat minduta sentitzen bada, baina geu, kaleko herritar xumeok  JuegoDeTronos denajuntu esaten dugu].

Esloveniako zinema independientearen inguruan tutik ez dakit, Oscarrak irabazten dituzten pelikulak muermo batzuk iruditzen zaizkit eta aldiz, Martin Lawrence (DosPoliciasRebeldes, EstaAbuelaEsUnPeligro) eta Kevin Harten (VayaPatrulla eta DaleDuro) pelikulen fan amorratua naz!

Ikusten ditudan pelikula eta serie gehienak inglesezkoak dira eta ni ingleses ez naiz oso ondo moldatzen, beraz, bikoiztuta ikusten ditut [doblatute??? berriro sakrilegio!!!! Sutaraaaa!!!]  . Subtituloak ez ditut batere gustuko [irakurtzeko liburu bat hartzen dut, ez naiz pantaila baten aurrean plantaten!].

Liburuak ikaragarri gustatzen zaizkit, imaginazio handia dut eta liburuek amesten laguntzen didate.

Xabier Montoiaren Anfetaminak poesiara hurbildu ninduen,  Jon Arretxeren Ostegunak irakurtzeko ohituratik ez duteneei gomendatzen diet eta Irati Jimenezen liburuak atsegin ditut, Nora ez dakizun hori liburua kriston gustura irakurri neban.

Azken aldian, enkanbio aitortzen dut Chick-Lit edo deitzen diren liburuak deboratzen ditudala. Liburu mota hauek ez dira euskaraz, ez dute trama sakonik, litereta kulturetek literatura ezin zaiola deitu esango dute, eta feministek Chick-Lit egiten dituzten idazleak ziur sutara botako lituzketela, [garai batean sorginekin egiten zen bezala … baina zer nahi duzue esatea … batzutan kriston barrak botatzen ditut liburu hauekin eta oso ondo pasatzen dut! 400 orriko liburu hauetako bat bi egunetan irakurri dezaket!!! Aneeee … berriro be sakrilegio…]

Musika asko gustatzen zait, estilo desberdinetako kantuak entzuten ditut.  Neure mobileko playlistean Zea Mays eta Gatibu falta barik topatuko dituzu! [bizkaittarrak eta gainera Laostia dira!]. Dena den, aitortzen dut Amaral, Maná, Macaco, Alejandro Sanz, Beyoncé eta Rihanna ere sartuta ditudala.

Parrandarako, Shakira, Rafaella Carrá, Enrique Iglesias eta Los Manolos gustatzen zaizkit. Paulina Rubioren hitak faltan botatzen ditut eta bai, aitortzen dut KeLoHeDadoTodo Chenoaren Cuando tú vas, Malena Graciaren Loca eta  Monica Naranjoren Sobreviviré abestiekin. –[buscaré un hogaaaaaarrrr, entre los escombrossss de mi soledaddddd…]-

Ane Fernandez - chenoa txiki

Famoseoa eta kotilleoa atsegin ditut. Barkatu atrebentzia baie, esango nuke mundu guztiari txaskarrilloak gustatzen zaizkiola modu eta neurri batean edo bestean, baina hori ere ez dute aitortu nahi!  Ziur nago Belen Esteban Bilboko Iruñea tabernan pintxomoruno bat jaten ikusiko bazenu, adi-adi begiratuko zeniokeela, argazki bat ateratzeko tentatuta sentituko zinatekeela eta sekulako irrika sentituko zenukela [sabelean ia-ia tximeletak sentituz] norbaiti kontatzeko.

Nik aitortzen dut esango niokela: “Belén! ¡Una foto, porfiplis! … Y una cosa… una gran duda exixtentzial: ¿Andreiiiita se comió el pollo? “ 🙂

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

El CONKIS 2017- KAP 20- FINALA

Kaixo!

20 aste igaro ondoren, iritsi da FINALAren orduan!

Finaleko hoberena izaten da guztiak platoan ikustea elegante eta ondo jantzite! Ohituta gauz konkursanteak sekulako pintagaz ikusteaz, eta gero platoan oso diferente ikusten dire! Aiskander atzo gazteaua ikusten zen eta Carol oso-oso guapa! [Patxi ikusi ordez Julian ikusteak be beste poztasun bet emoten dau!]

Iaz modun, aurtengo finala be ez dozta larregi gusteu. Nahiko sosoa iruditu zoztan, remo eta ur larregi [ahalegindu nintzen spoilerrik ez ikusten, eta twitterren kontu handiz ibili nintzen, Eitbko webean sartu barik, baine azkenean ikusi neban nor zen irabazlea…eta noski horrek be beren grazie kentzen dotzo…]. Neurendako hasierako proba, balsa montatutzea eta ostantzen balsagaz irlara joatea soberan zeuan. Zerbait montatutzeko habilezia demostratu bihar bazen beste zerbait jarri bihar zuten, eta gero arraun eitteko bazeuen kayukoa! Tirolina bategaz amaitzea ondo, baine proba gehiau eta desberdinek  espero nebazen, azken finen igeri, rematu eta tirolina, hori izan zen guztie!

Geurendako txapelduna Isma bazen be [Isma, dekozun alaitasune txalotzekoa da! Como una ola finalean kantatzea puntazo bet izan zen!!!] harritute gelditu ginen Aiskanderrek egin zabien probagaz, eta une oro aurretik ibili ostean penutxi emon zozkun ez irabaztea. Izetak azken txanpan atera zabien indarra LaOstia izan bazen be, Aiskander gainontzeko guztien hobeto ibili zen. Baine jokue holan da… ZORIONAK IZETA!

Aitor, Carol eta Mikel finala jokatu zaien?? 

Ez dakigu Izetak Ismagaz denbora larrigi paseu dabien edo zer, baine atzo oso grazioso zeuan! jejejejje Egie da autentiku zariela Andoni, letxuga bet lez: feskue eta naturala! jejejeje [gauzatxu bet baina, alkondara hori zen UnHorror!!!]

Eta beste kontxutxo bet: atzo gorririk ez zauen platoan? Soilik Erku? eta gainontzekoak? [Enara, zeu ikustea beti pozgarrie da! Ea Debatean zauzen!!!] Eta Marcelo? Idoia be ez zauen…

Gogoz gauz Debatea ikusteko. Seco vs Mikel, Isma el txouman,…

Ahhh eta ahaztu barik! Gorrotxa faborito!! 

DEBATEA

Zelako elegate guztiak platoan! Zelako desberdinak ikusten dire konkursanteak Colombian edo hemen. Conkisek asko zahartuten dau! Orain askoz gazteauak dauz platoan!

Neurendako gatxena da 6 finalistek batera ikusi ditugule eta bakotzak beren Debatea izatea faltan botatzen dot. [Mikelen azalpen gehiau espero nebazen, Ismak monografiko bet merezi dau, Aiskanderrek in person gehiau egiten dau berba Colombian baino…]

Flipeu egin dot Villarin eta Olgaren bronkagaz. Neuk ez dakit zelan portau zen Olga Colombian, baine neuri neska jatorra iruditzen dozta. Dena den, ez dot ulertuten zelan da posible ondiokan [hilabete batzuk pasa dire] konkursanteak elkarren arten hasarre egotea. Programa baten hartu dozue parte, telebista programa baten!

Isma, soberan merezita Favorito del publiko izatea!!! Egie da geu Gorrotxaren alde ginela baine… Isma txapeldun!!! Asko irakatsiguzu! HANDIA benetan! Neuk hemendik kanpaina bet hasi gure dot: ISMA HURRENGO URTEN DEBATEAN CONKISTOLOGO IKUDI GURE DOGU!!!

Isma, txoritxu batek konteu dozta [eta forga bidali be bai] GAZTEZULOko mozorro lehiaketan hartu zenuela parte!!!! Zelako ondo dauen eginda mozorroa!!! Bildurre emoten dozue!!!

Amaituteko, milesker Conkiszale guztioi neugaz programa bizitzeagattik eta komentatzeagattik! Hurrengo urten barriro komentatzeko prest! Barre piloa egon dot zeuegaz! Benetan, milesker guztioi!!!

 

El CONKIS 2017- KAP 19

Kaixo!

Beno ba azkenean badakigu nortzuk diren aurtengo finalistak. Orain bakarrik gelditzen zaigu jakitea nor izango den aurtengo Konkistatzailea! [Isma! zugaz gauz Amaia ta neu a muerte!!! Portzierto Isma, zelako instintoa dekozun! Susmoa bazenuen soinuegaz erlazionaturiko proba izan zitekeela!!! LaOstia zara!! ]

Zelako programa luzea aste huntakua! Proba oso laburre egin zozkun eta dueloa barriz luzegia!

Badakit neuk agien gatz larregi dekotela edo demasiau saltsera izan naitekela, baine, Aitor, txo! Paseu eiten zarie de soso! Zelan da posible 23 urteko mutil bet hain parau izatea? Ufff!! Koskistatzaile batek garbo apur bet izan bihar deko!

Penutxi asko dekogu Amaia ta neuk Alex jun delako. Asko gusteu jaku konkursante modun: sanoa, euskalduna, jatorra, barre piloa egin dogu beragaz, apala, eta bihotz onekoa! [eskerrak bere gutuna irakurtzen ez genuela ikusi, ostantzen ezingo genion nigar egiteari utzi!!!]

Iñaki neuk ez neban konkistatzaile ikusten maduratzeko ondiokan asko dekolako, ta atzo ikusi zen. [Egie da ez genuela espero aitak gehiau aguantatzea! Mikel, oso ondo!]

Portzierto, grazia eiten dozku zelan aipatzen dabien bertoko kafea primerakua dela. Aber, Colombian zaurie, bertako kafea gatxa bada, apaga y vamonos!!

Poz handie emon zozkun Isma eta Izeta gorri guztiez akordatzea. Handia da egin dabiena! Begira duela zenbat juan zirela gorri guztiek eta zenbat denbora aguantau dabien programan! [ta ez dakit konturau zarien, baine abandoneu egin zabien 6 gorriak ez dire egon konkistatzaile hoberena bozkatzeko zerrendan!!]

Eta atzoko irudirik hoberena….jejejejeje Zelako gosea pasatuten dauen kottauak! [Amaia, bereziki zutzako!!! Faltan botako doztak martitzeneko eta eguenetako afari-meriendak zeugaz!]

DEBATEA

Esan bihar dot zelako ona den Joxeina kantuak aukeretan! Alexi Gozategi jartzea un puntazo!!!

Alex kaleko jantzite askoz gazteaua emoten dau!! Amaia ta neuk komentau genuen zelako aldaketa euki dabien programan. Hasierako programatattik azkenera kaskatuta ikusi dogu, desmejorauta, zahartute, konsumitute…

Egie da Alex sekulako konkursante ona izan dela, eta tipo jatorra eta zentzudune izan da. Merezi dau puplikoaren faborito izatea, baine sentitzen dot, geuk Gorrotxaren alde bozkatu dogu [Gorrotxa power forever!!!].

Komentau neban eskerrak ez genuen Alex gutunak irakurtzen ikusi, baine atzo bota zabien bertsoa ikusi genuen eta zelako politta eta sentibera izan zen momentu hori! Nigar eta nigar egon ginen Amaia ta neu!!!

Alexen tarten barre piloa be egin genuen, gehien bet Korta txikiren kontuegaz, baine behin Iñaki Mayayo etorrite, apurtxu bet aspergarrie eta luzea egin zitzaigun [eta kontuten izenda Seco eta Saioagaz izandako mobidukiak argitzeko garaia zela, baine ez dakit bere ahots tonoa edo zer…baine ia ia lo hartu genuen!!!]. Zati horren hoberena Secoren komentarioa: hurrengo kastinean jendea amonakin agertuko dela, banatzeko penagaz finalera heltzeko. Jejejee

Eta FINALERA iritsi garie!!!!….

Noren alde zauzie? Nor izango da 2017ko konkistatzailea? Twitterren inkesta botako dot zuen iritzie jakiteko!

Komentatu neugaz!!!

Twitter: @ninaizane

askogarafernandez@gmail.com