Kategoriaren artxiboa: Sailkatu gabea

ZELATARIAK

Kaixo!!!

Zelan? Zelan juan diz oporrak? Ondiño oporretan zauzie? hartu barik?

Udako arrasti hauetako beten hondartzan lagunegaz berbetan [eta noski kotilleoan sartunde] konturatu nintzen zelatari hutsa einde gauzela [eta nauela].

Neuk ez dekot Instagramik, bainan aitortzen dot nabigatzailearen bitartez perfil pilo [eta argazki pilo] kuxkuxeatu dotazela [seguruenik zuotako batzuk be arakatu dotazela sarean] 

Neu bainan maila profesionaleko zelatariak be badauz [eta flipatu neban izan be konturatu nai Insta dela topean dauen sarea eta zelako “trukoak” dauzen berton], izan be, istories-ak eta komentarioak ezin diz irakurri nabigatzaileagaz, beraz, instan zelarari ibiltzeko B kontu bet izatea komenigarria omen da. Arrazoi bi emon zoztaben:  istoriesak txibetan dau nork ikusi dauen, eta B kontu bategaz ez dau zeure arrastorik, eta bi, argazkiak handitzean edo kuxkuxean zabiltzala LIKE emotea gura barik oso faktiblea omen denez, hobe gura bariko LIKE hori B kontu batetik izatea. [nonbait oso txarto dau ikusita zure EX-aren duela 18 hilabeteko argazki bateti Like emotea….zelatan zabiltzala adierazi gure omen dau. Hain agerikoa badan, guztiok zelatan gabizelako izango da, ezta?]

Pertsonak googleatu dotaz; beren Facebook, Linkedin, Runedia, herri aldizkariko elkarrizketa hura eta hasta Beobian zein postutan gelditu zen ikusi dotaz ! Eta googleatu dotaz ezagutu barri doten jendea, garai batean neure bizitzan zeuen jendea, gustetan doztan jendea, gorroto dotan jendea…. eta googleatu dotaz argazkiak be bai [peligro bet nai!!!!]

Behin, Amaiak, lagun minak, komentatu eban Instagramen ez dauela argazkirik ikusi nonor nigarrez. [Zelan da posible? Ezin gaz bizi eguneo 24 orduz irrifar bategaz!] edota inork ez dauela ipintzen argazki bet non itsusi agertzen den, ezta brometan badan be [hori bai, Facebooken garaietan kuadrillako eder eta perfektuena oso itsusi agertzen bazen argazki beten, hori igo bihar zen bai ala bai eta herri osoa etiketatu, jendeak ikus zezan, pues orain Instan egiten da] 

Oporretan egon bazaz, geolokalizaziñoa aktibatu. Mitxelin izarretako jatetxe beten egon bazaz, be bai, eta argazkia atera guztiari, eta bidali eta zabaldu, komuneko paperari be bai. Ah!!!! eta #. Mesedez, # barik ez diz berbak ulertuten. 

Benetako lagunek eta senideak badakite ondo zauzen alan txarto, eta inporta dakie, beraz, postureo hori zelatan ibiltzen gazenondako da ? Ezagutzen ez doguzen edo inporta ez dotzagun pertsona horiendako betetzen doguz geure Insta?

-Aber hunek zenbat jarraitzaile dekozen?

-Buahhh!!! 500 bakarrik!

-eta zenbat jarraitzen dauz?

-Buahhh ! 900????  Zelako kutrea!!!

Zenbakitan neurtzen doguz porfilen balioa. Influencer edo nonor izateko, jarraitzaile pilo izan bihar dozuz eta jende gitxi jarraitu.

Ados, Beyonce bazaz eta 132 milloi jarraitzaile badekozuz pues agian ezin dozuz guztiak jarraitu, egun osoa pasa bihar dozu followak itzultzen, bainan barkatu, Barrikako #AneFer nai, neurendako follow hori itzultzea apurtxu bet edukaziño kontua da [apurtxu bet da uretan olatuta sartzen zazenean eta berton dauzenak ez dozuz inoiz be ikusi bainan agurtzen dozuz, eta noski, bueltan agurra itzultzen dozue, zelan ez ba?] 2000 pertsona jarraitzen bazuz be Twitterrek [eta pentsetan dot Instan be bai] timeline-an aukeraketa bet emoten dotzu, interaktuatzen dozuzen jendearen arabera, ez dotzu 2.000 pertsonen publikaziñoak erakusten.  Gainera behin follow einda, zelatan ibiltzea ez dau apurtxu bet justifikatuago?

ERANTZUIDAZU, MUNDU HONETAKOA NAIZEN ALA EZ !!!

Twitter @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

GORROTO DOTAZ…

Kaixo lagunak?

Zelan zauzie? Neu gaur apurtxu bet hater esnatu nai [normalean bizitza kolorez betetik ikusten badot be, momentu batzuetan grisa edo baltza ahaldundu egiten dozta] [Elhuyarren begiratu dot eta ez dakit ondo erabili doten… se apodera de mi esan gure neban], bainan lasai, zuokaz apurtxu bet hustuko nai eta derrepentean pasatuko dozta.

Gaurko huntan, soportetan  ez dotazen edo gorrotatzen dotazen hainbat  kontu aipatu gure dotaz:

 • Argiak eta zuzenak ez dizen pertsonak. Bertsino bi dekodaz identifikata: Aurpegi bi dekozabienak: aurpegi ona erakusten dabiezenak, bainan atzetik beste aurpegi bet erakusten dabizenak [taldeetan bati dau holango bet. Taldean zauzenean bati da dena guay, happy, super jatorra …bainan gero, taldeko beste nonogaz a parir ipintzen Txo! Izan argia eta zuzena! Neugaz arazoren bet badekozu, ipini obario bi eta esan aupegira, ez ibili atzetik  bla, bla, bla, bla… Gero bla, bla, bla horiek neure belarrietara iristen diz, eta ezin dot zuzena izan zeugaz, konteu doztanaren popa erakutsi barik!!!] eta marmol izaera dabienak = hotza eta gogorra [ envasados al vacio be deitzen dotzat neuk, hermetikoki itxita dauzelako. Itxitasun hurrek ez dotzabe ixten argiak izaten, bati daukie zerbait gordeta, ezkutuan]

 • Zeugaz online harremanetan ipintzen den jendea eta agurtu barik juaten dena. Aber, edukaziño apurtxu bet. Zeu kalean nonogaz topetan zaz, zeu hasten zaz berbetan eta agurtu barik gelditzen zaz? Berba ahoan dauela ixten dozu? Imagina, kaletik zoiaz eta nonori “ Sua badekozu?” galdetzen dotzazu “Bai” eta kiskeroa atera orduko buelta emoten dozu eta hor ixten dozu kiskeroa eskuan dauela?????? Ez, ezta? 

Edo lagun bategaz topetan zaz eta “hartuko dogu kafetxu bet?” esaten doztazu zeuk, eta tabernan zauztela kafeari tragotxu bet emon eta ezer esan barik juan egiten zaz???  Pues online be ez. Ezin baduzu momentu hurtan berbarik egin: 1- zegattik idazten doztazu ezin baduzu momentu hurtan idatzi? Eta 2- hurrenbeste kostetan da esatea: orain ezin dotzut idatzi??? Edo juan biharra dekot??? [benetan be oso gatxa da neurendako, hor mugikorrari begira gelditutea jakin barik zerbait gehiau esan bihar dozta, hor dau? Juan da??? Enai adivina!!!!]

 • y van y vienen”-tarrak: [gazteleraz ipini dot izan be lagun bategaz dekodan definiziño literala delako ] Guztiak dekogu holango lagun bet. X arrazoiengattik, zuere bizitzan sartu eta urteten da etengabe eta abisa barik. Neuk be CUCAL efektoa deitzen dotzat. Gogoratzen zazte umeetako iragarki horregaz? “las cucarachas vienen, mueren y desaparecen” edo holago zerbait, pues pertsona hauek bardina eiten dabie, ez dakizu zelan bainan DeLaNada iristen diz, zeure bizitzan sartzen diz, eta kontura barik, desagertu eiten dira, bainan lasai, zikloa barriro hasiko dabe: nonoiz barriro agertuko diz, holan juan ez balira modun, denpora pasa barik modun, eta ziur egon, barriro desagertuko dizela.

 • NI-NI-ak: Munduaren epizentroa sentitzen dizenak [neure lagun Aintzanek esaten dauen modun: “ barkatu laztana, bainan ez zaz desertuko azken Coca-Cola”], perfektuak dizela pentsatzen dabizenak [besteen akatsak azpimarratzen dabiez, bainan bereak ez dabiz ikusten], sare –sozialetetan influencerrak sentitzen dizenak [txo! 1500 followerrek ez dotzue inongo boterik emoten, ESPAÑA zaz, G20 taldean!!!] eta kritikatzeagatik kritikatzen dabizenak [ Iritziak emotearen aldekoa nai, bati ere zerbait aportatzen dabizenean, eta errespetuz eiten dizenean, bainan min emoteko eta antentzioa deitzeko  helburuagaz eiten dizen kritikak ez dotaz gustoko, eta kritikatzeak ez dotzu arrazoia emoten.]

 • Gaur egun, 2019.urtean, gure gizarte aurrekoi huntan, ondiño emakumeak [emakumeek gainera] kritikatzen doguz jazteko moduagattik edota daukien gorputzagattik. Uda da,beroa dau kanpoan eta ezin dotaz short txikitxu batzuk edota soinokotxu labur bet jantzi? Zein da arazoa? larregi erakusten dotela? Edo dekodan gorputza ezin dotela erakutsi? [izan be gorputz guztiak kritikatzen doguz: kilo batzuk gehiau badekozuz, txarto: zer egiten dau horrek mitxelin guztiak bistan? Eta gorputz polita badekozu be, kritikatzen dogu. Azkena entzun nabiena iragarki baten konture “esk horrelako gorputzak ez diz errealak, edo ez dabie errealitatea isladatzen”. Falta zoztena entzutea! Gorputz extralurtarra dekot! Eta enai gizarte hunen errealitatean parte. Horregattik aldatu neban twittereko perfila. Gorputz mota pilo dauz eta guztiak diz errealak] Antza, 2019 gizarte aurrerakoi huntan Burka bategaz ibili bihar gaz.

 • Geure amatxuk bati esaten zozkun, zerbait egin baine arinau galdetzeko geure buruari: zeuri gustauko zoztazun egitea? Erantzuna ezezkoa bazen, ez eiteko. Arau hau derrigorrezko legea izan biharko leuke. Gorroto dot arau hau betetzen ez dauen jendea! [adibide garbiak ipiniko dotaz, pribatutasun kontuegaz. Nonok argazki bet bidaltzen badotzu, argazki hori zeurendako da, ez da zure lagunen whatxapean botetako. Nonok zeugaz elkarrizketa bat badeko, zeugaz deko elkarrizketa hori, ez pantallazoak atera eta beste nonori bidaltzeko. Nonok, beren zerbait intimoa kontetan badotzu, zuri kontetan dotzu, ez dekozu eskubiderik beste nonogaz intimitate hori kontetako.]

 • Azkanik, neure barrua hustutzen amaituteko [egixa esan sarrera hau idatzi hasi naizenean bainan hobe sentitzen nai] Gorroto dotaz denbora luzez geldirik dauzen autobusak motorra piztuta izatea, ralentin edo deitzen dana. Barruan bazaz, emoten dau labadorako zentrifugatuan zauzela!! Eta kanpoan bazauz be motorra martxan duelaren zarata, ez dot soportetan!!! Autobusa bete bitarte, mesedez, ez piztu motorra!!!!

Eta zeuk? Zer gorrotatzen dozu?

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019 – KAP 24- FINALA

Kaixo!

Zelan Conkiszaleak?

Egixa esan finala ikusi eta sarrera idatzi barik gelditu nintzen, eta ezin! Artxibo guztia txukun izateko, finala idatzi bihar neban bai ala bai!!!

Ez dotzuet txapa larregi botako, aspaldi pasa delako, eta guztiok dakizue zer pasa den, bainan bai komenta gure dotaz, hainbat kontutxo:

 • Proban, haseran detalle / paja larregi emon zabien ( piraguan adibidez, ) eta gero beste frogak azkar-azkar emon zabizen, ia entera barik. Adibidez, yumasagaz Ianire, Luisto eta Krasy igotzen ez genituen ikusi [dudak dekodaz, ea igo zabizen edo ez]
 • Ez zokun ondo iruditu Jontxuri zuzenean proba ez iten ixtea. Soka ez zabien lortu, baina agian nonogaz negoziatzeko aukera zabien, edo nonok abandona eta berak hartu…[iaz Gotzoni itxi zotzaben jarraituten]
 • Lusito handia! Hirugarren. Krasyren aurretik. [Aupa Luisito!!!] Egixa da programan joku gehien emon dabuen pertsona izan dela. Barre pilo eon dogu, estratega izan da eta saltsa piztu dau, …. azken finenan gozada bet izan da publiko modun ikusteko. Milesker Luisito !
 • Ikusita zeuan Ikerrek irabaziko zabiela bainan ez neban espero Ibai izatea bigarrena. Gurendako Jontxu zen posibleetako bet.
 • Janire ez zozkun larregi gusta finalean…abandoneu zabien… ez da final batean holan joketako.
 • Publikoaren faboritoa: Asier. Egia da meritu asko ein zabiela, duelo askotara juanda eta hori… baina ostantzean apurtxu bet soso izan da….
 • Azkanik, aipatu gure dot zelako ondo eiten dauen Julianek beren biharra. Aupa Julian!!!!

Pues lagunak, beste barik hurrengo urteko ediziñoan egongop gaz barriro! Bitartean, ondo ondo segi!!!

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

BATALLITAK

Kaixo!!!!

Gaurko huntan “batalliten” inguruan berba eitea pentsatu dot. [dakizuen lez, apurtxu bet berezie nai, eta gauza bereziak gertatutzen doztabe , edo gertatu arazi eiten dotaz], beraz, batallita kopuru amaigabea dekot!!!  [berton bet baino gehiau kontau izan dotzuet]

Badauz ordea batallita batzuk amankomunak dizena, hau da, mundu guztiak deko zerbait kontetako gai hurren inguruan, pentsetan dot, bizitzako momentu “klabeak” izan dizelako edo, adibidez, erditzea modun, geure erditzea gurasoek kontatu dozkue mila bider, eta guraso zazenak ere seguru dekozuela zeun umeen jaiotzetan gertatutako zerbait kontetako, beraz, jaiotzen gazen momentutik dekoguz batalliak.

GALDU ZINEKO HURA

Haurrak izanik, guztiok galdu gaz noiz edo noiz [bai, neu behin baine gehiautan galdu nintzen, ta gaur egun be, kotxeagaz maiz galtzen jarraituten nai, eta tabernatan, be bai ?….].

Amugagaz egun batzuk pasetan juan ginen neba biak eta neu Ondarrura [ orain apurtxu bet pertson bainai, #LittleAneFer era una pertson total !!!] 6 bet urte izango nebazen. Nebek 11 eta 14 urte inguru beraz.

Ur-ertzean ari ginen gazteluak eta eitten, eta mutil batzuk agertu ziren nebei eskatuten beraiegaz futbolean jolastuteko. “Ane, zeu gelditu berton jolasean eta ez mugitu. Zerbait gure bazu, hor gauz”

Bainan sokorrista pasa zan albotik eta galdetu zoztan ea bakarrik neuan. Neuk baietz. “Etorri neugaz” eta eskua emon zozten. Gogoraten dot momentu hurtan munduko mutilik guapoena iruditu zoztela !! [#LittleAneFer ya apuntaba maneras]

Sokorristen lekura eruan eta galletak eta batidoTxokolate emon zoztan [definitivamente mutil hura izan bihar zeban el amor de mi vida! ] eta neure izena eta galdetzen hasi zozten [ benetan be, munduko irrifar politena zeukiela]. Berton zauzen beste sokorristak be neuri kasu eiten, “zenbat urte dekozuz? Ta nongoa zaz? Ta nogaz etorri zaz?…”

Supergustora neuala gogoratzen dot perfektamente.

Handik apurtxu betera, neure 6 urteko amor platonikoak esan zozten: “Ane, zeure amuma etorri da bila” [Zelan ????? Juan bihar dot??? Ezin dot zeugaz gehiau egon?????] eta amumari begiratu ostean [sekulako hasarre arpegia zabien ! Eta orain amuman bronks jaso bihar dot???] mutikoari begiratu notzan, ipini ahal notzan baldur aurpegi hobeenagaz: “Ez dakit nor den emakume hori, hori ez da neure amuma”. Imaginatu dezakezue amumaren erreakziñoa… Hurrengo egunean 3rak gauzen Barrikan bueltan.

 KOTXEKO KARNETA

Beste klasiko bet. Azterketan denori gertatu dozku zerbait. Neure kasun bigarrengoan atera neban. Lehen azterketan, ia amaieran iada [ia 20 min ziren gidatzen, aparkatu eta guzti, dena perfekto] bapatean Basurtoko ospital inguruan, semaforoa orlegia nebala, gizon trajedun bet urten zoztan zebra bidera .

Neuri erreakzionetako astirik edo emongo ez zoztala eta,  irakasleak frena bihar izan zozten. Irakaslearen frenuaren PIIIIIII gogorra entzun neban [mierda, mierda, mierda!!!!] eta jarraian PUMMMMMMMMM eta kotxe osoa mugitu zen. Atzeko kotxeak [geure autoeskolakoa be bai] jo zoztan. Konpleto!

Amorruan-amurruagaz, bozina 10 bet bider jo notzan gizonari eta GILIPOLLAS ozen bategaz lagundute. Hor amaittu zen neure azterketa. [ondoren irakasleak esan zozten, bozina jo ez baneban eta isilik gelditu izan banintz, seguramente aprobako nebala, izan be errua peatoiarena zen, eta frenuaren penalizaziñoa ulertuko zabiela…]

 

LEHEN TXORTALDIA

Seguru nau gehienondako desastre hutsa izan bazen be, ahaztutzeko horietakoa, denok gogoratzen gazela lehen txortaldiagaz.

Neurea udatiar bategaz izan zen. Udaz uda geurera etortzen zen kanpotar bet, neu baine 3 urte zaharrau. Andrés [alias, el que me pone de la cabeza a los pies]. Aurreko udan ibili ginan tonteatzen, morreotxuak, magreo apur bet… eta uda hurtan, erabakita neban beragaz galduko nebala birginidadea.

Baldur apur bet baneban be [ min emoten zabiela, odola urteten zela… ] Andresek esperientzia bazabiela [halan esan zoztan berak, bazirela urte batzuk beren lehen biderretik] eta pues esperientzia horregaz, neurendako errazagoa izango zela pentsetan neban

Noski, egoera guztiz idealiza neban, pelikuletan agertzen dozkun modun, super romantikoa eta perfektoa: hondartzan, udako gau zoragarri beten, ilargiaren argipean eta itsasoko olatuen soinuagaz [LoMax! izango zen] … eta erralitatean guztiz kontrakoa pasa zen: Ilargia ez da foko bet, hareak sekulako rozadurak sortzen dauz eta Andresen esperrientzia Partxisekoa zen [ me como una y cuento 20, beno, kasu huntan aurretik ez zabien bet bera be jan…]

Zeintzuk dira zeure batallitak

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

ERANTZUIDAZU, MUNDU HONETAKOA NAIZEN ALA EZ!

CONKIS 2019- KAP 23

Kaixo!!!!

Zelan zauzie Conkiszaleak? Finalerako prest?

Aste huntako kapituloa OSOOOOOOOOOOOO luze juan dau, baina amaierak merezi izan dau!!!

PROBA

Gusteu zozkun bikoteak zozketa bidez aukeratu izana. Duda barik bikote arraroena Maider eta Krasi. Halan ta be ondo moldatu ziren [egia da norabideagaz ez zebiela asmatu, baina orokorrean fin ibili ziren]. Jontxuk eta Ikerrek fenomeno ein zabien, eta besteak nahiko txarto.

Proban ikusi zen ondo Asierragaz batera lehiatzea ez dela erraza. Ez daki taldean lehiatzen.

NOMINAZIÑOAK

Duda barik, mutil orlegiak supertxarto portatu diz Maiderregaz, izan be berak orlegiegaz fidela izan da [proban Krasigaz adostu zabien elkar ez nomitzea] eta mutilek ez dabie beren berba bete. Krasigattik edozer espero genuen, bainan ez Ibairengattik. [Julianek ondo esan modun, Krasik ez dau Duelorik ein, Ibaik be bakarra ein dau…Ez dabie ezebez demostra eta finalean dauz…]

Luisito bolondres aurkeztu izana be ez genuen larregi ulertu….Asierren nominaziñoa aldiz, espero genuen.

DUELOA

Harritu zozkun barriro proba bardina ipintzea [egixa esan ikusle modun gurago genuen zerbait ezbardina].

Asier pisuagatik imagina genuen ez zabiela gauza larregirik eingo, kostata igoko zela lehen postera [geure irudipena izan da, alan oinak ipintzeko soka potoloagoa zen????] eta Maider espero genuen hobe ibiliko zela.

Luisitok primeran ein zabien [amaieran ataska zen, baina hasieran tximuñu beten modun ibili zen superondo!!! Zelako power!!!!], pentsetan dot aurretik probatu izanak, teknika hobetzera lagundu zotzala.

Haseran, Maider ez zozkun larregi gustetan, baina egixa da programa ona ein dauela eta atzo penutxi emon zozkun juan izana. [neuk uste dot bere garaian alkoholak jugada gatxa pasa zotzala]

Asierren oso aldekoak ez bagaz be, pentsatzen dogu gehiau merezi dabiela finalean egotea, Iker, Krasi, inkluso Janire baino. Pena juan dala.

Duda barik, Luisito irabazten ikustea eta finalista izatea gozada bet da. Geure modukoa den nonor finalean ikusteak ilusiño pilo eiten dau [ez da kirolari portentoa, ez da muskulitos, …] Milesker Luisito!!! Beyonce modun…

Nok uste dozue irabaziko dauela? Eta nor gure dozue irabaztea? Geurendako Ikerrek irabaziko dau,  bainan Luisitoren alde egingo dogu dura barik!!!!

Batiko modun, zerbait komenta gure badozue:

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Twitter: @ninaizane

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 22

Zelan zauzie konkiszaleak?

Zelako harreman aldaketak ikusi doguzen aste huntako kapituloa. Hona hemen geuk atera doguzen konkluziñoak:

TALDEAK

1- Caballo eta Janire. Logikoa.

2- Iker eta Krasi: Logikoa

3– Jontxu eta Ibai: Bikoten bet osatu bihar denean bet sobran dau orlegien mutil txatxi taldean, eta oraingo huntan Ibai kolgeta geldituten zen. Logikoa izago zen Eskogaz eitea bikotea, bainan argi dau Jontxu Esko baine indartsuagua ikusten dauela, eta irabazteagattik, lagunak saltzen dizBardin jokatu dau Jontxuk Asierregaz, zela beren bikote logikoa, baina argi dau Asier agian  Dueloetan ona dela, baina jokuetan ez. Ez dau bet bera be irabazi, eta beragaz taldean aritzea ez da bapez erraza, beren puta bolara juaten delako. [Hurrengo aste kapituloaren aurrerapenean ikusten da be bai, hurengo astean Ibairegaz dauela, eta mobidak dekozela]

4- Maider eta Luisito: Logikoa

5– Asier eta Esko: baztertuak, beste erremediorik ez daukienak.

PROBA

Oso sosoa. Ez zozkun bapez gusteu, ta gitxiau bikoteka izatea…azken jokuak izaten ari diz…Ginkana edo pista amerikana bet edo holan izan biharko litzateke. Proba asko pasatzekoak, benetako finalistak dizela demostretako…

NOMINAZIÑOAK

Orlegiek gorrien kontra egin biharrien eta Asier bozkatu biharrien, Luisito nominatu dabie [Maider kendute, beren printzipioak jarraituz, eta hasera estrategia jarraituz. Argi esan zabien, beran fidela izaten ari da orlegiekiko, bainan orlegiak ez dabiez beren berba mantentzen ari]. Batzuk estratega dela leporatzen dotzabe [ denak diz estrategak altura hauetan] eta beste batzuek esaten dabie ahula dela eta ez dauela merezi finalean egotea [zelan???? ].

Hoberena Asier. Esaten dau gorriekiko baztertute daulea [gorri klaritoa dela] ez dauela inorregaz berbarik egin, ez dotzabela komentetan ezebez, eta gero nominaterakoan “ entzun dut Luiso nominatu bihar dabiela, beraz, Luisito [zertan gelditzen gaz? Enpanatzen zaz edo ez? Argi dau, tonto plantak simulatuak dizela. ]

Janireri be zelako azkar ahaztu dakon Luisitok bere garaian lagundu zotzala? Zelako puñalada, ez?

HANBURGUESAK

Buah!!! Zelako patatada eta hanburgesakada! Ibairi txarto ein zotzan eta ez dozta harrituten. Holangotan hobe haragia soilik eta patatak jan [patata frijutiak ez jatea ilegala izan bihar dau!!! ] Burgerren ogi bollo horrek bete eiten dau eta ez dau ezebez aportetan. Haragiak ordea energia emoten dotzu!

IRABAZLEEN NOMINAZIÑOAK

Orain arte duelorik ein ez badozu, ez dozu merezi finalean egotea. Ados. Aukera bi beraz: Esko eta Krasi. Baldurragattik eta kolegismoatik ez zabien potrorik Krasi nominateko. [eta aukera gatxena da, izan be finalean irabazi gure badozu, hobe finalean ahulak egotea, aukera gehiau izateko. Dena den, finalean probaren bat badau uragaz, Krasik ez deko zer eginik.]

DUELOA

Ezinezkoa egitea. Oso gatxa eta ikusteko mierda bet izan zen. Hoberena geure Luisito gelditu dela. [zelako gogoa besteen aurpegia ikusten iristen denean…]

Pentsetan dot hurrengo asteko proba azkena izango dela.

[Konturatu zazte El conkisekoak Panaman dauzela, eta Supervivientesekoak Hondurasen (iparralderago) eta azkenengoei eguzkia ederki emon dotzaben bitartean, gureak esne kolorea deukiela???]

Batiko modun, zerbait komenta gure badozue:

Twitter; @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 21

Egun on!

Zelako kapituloa aste huntakoa! Astetik astera gauzak pilo aldatzen diz! [Portzierto, panaman Euskal Herrian bainan euri gehiau eiten dau, alan?]

PROBA

Argi zeuean Krasik oso txarto hartuko zabiela aurreko asteko Luisitoren erabakia, bainan gauzak dizen modun, Lusitok egi pilo esan zotzan Krasiri, azken finean be orlegiek asko aldatu dabie iritziz. Krasi aurten oso subidito dabil, eta ez dozku gustetan.

Proba orokorrean ez zozkun larregi gusteu. Apurtxu bet sosoa eta ez zabien emoten ezebez demostretako. Hoberena bakarka eitekoa zela.

Oraingo huntan be Asier, barriro bere joku arraro horiegaz. Igeritan ez dakigu nora, eta Julianek 10 bet bider esan bihar izan zotzan burua kanpora aterateko.

 NOMINAZIÑOAK ETA DUELOA

Ez nebazen ulertu nominaziñoak. Emoten dabienez, Eskok eskatu zabien Leti San nominatea, izan be pentsaten zeban Caballok bera nominatuko zabiela [oso txarto iruditu zozkun, oso koldar Esko, aurreko astean Janirek obario bigaz 3 mutilen aurka duelatu zen. Baldurragattik beste nesken aurka joatea ez dau ondo, emakumeak infrabaloratuten zauz, bai Leti San eta bai zeu.]

Estrategia oso gatxa iruditu zozkun, alde batetik Asierri deskantsatzeko aukera emon dabielako eta neska bi juan dizelako eta neskak minorian gelditu zazte [6 mutil eta 6 neska] eta orain neskak juango zazte duelora bata bestearen atzetik, eta merezita, izan be Esko, ondiokan ez dozu ezebez demostra, eta zeure koldarkeria, gainontzeko neskek ordainduko dabie, zeure lagun Luna barne.

Ez zozkun arritu lagun bi etxera juatea eta bakarra gelditutzea, izan be programa asko luzatzen ari zen. Dueloa ikusita bagenekien Leti San-ek ez zabiela eingo niporelforro eta egia esan, Lunagattik gehiau espero genuela, oso floja ikusi genuen yumegaz.

Alde batetik penutxi emon dozku Luna juan izana, konpleta ikusten genuelako eta finalean gure genuen, bainan atzoko jugada ikusita, eta Eskogaz batera Leti Sanen aurka juateagatik, etxera juan izanak zelabaiteko sadisfakziñoa emon zozkun.

Batiko modun, zerbait komenta gure badozue:

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu hontakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 20

Kaixo lagunak!

Zelan? Neu egixa esan logureagaz, atzo berandu amaittu genuen ta kapituloa ikusten.

PROBA

Aurreko astean ikusi genuen moduan, taldekakoa, sokagaz igoera montatu bihar poste bi artean. [Geu txarto gauz, edo proba hau ez zen dueloko proba???]

Ez zozkuen oso ondo iruditu bakarrik 3 taldeendako aukera egotea, eta soka azkanak aurkitzen zabienak, galtzera kondenatute egotea, geurendako, guztiek izan biharko zabizen aukera jokua amaierara bitarte eiteko. Caballoren inmunitatea egoki ikusi genuen, halan ta be bere jarrera ez zozkun gusteu, zenbatek gureko zabien inmunitatea, eta berak ez zeban baloratu.

Proba ikusita, bagenekien Leti Sanek aukerarik ez zabiela izango, eta egixa esan Eskogattik gehiau espero genuela. Iker oso ondo. Azkana iritsi eta garaile. Makina!

Proban ikusi zen argi zegattik ez dozkun Asier gustetan, talde orlegien soka hartu zabienean edota beren taldekideei kaso ez eginez. Beren jarreran dau zerbait ez dozkune batez gustetan. [Jendeak esaten dau, “noble” dela, eta geuk ez dogu aldarte hori inondik inora ikusten, bati arauen mugan dabil, berekoi, Dueloan be Juliani kejaka “No vale” esanez, Lekuek soka askatu zabienean …ez dakigu zehazki zer den, baine ez, ez dozku gustetan]

NOMINAZIOÑOAK ETA DUELOA

Geurendako  Luisitok ez zabien jokatu ondo nominazioñoetan, azkarregi bota dau bonba, eta gainera justifikaziño handirik gabe, izan be Asier ez da neska eta beraz, ez zeuean obligata neska bet nominatzera [eta dueloan bet gehiau sartzearen aitzakia aukera gehiau izateko, ez zozkun larregi konbentzitzen, apurtxu bet Janirerengan ez sinestea iruditu zozkun. Dueloan, bigarren ein zabien Janirek beraz, Asier el todo poderosok galduko eban, eta Asier boterako aukera galadu zabizen] Azken finenean, Lekue izan zen kaltetua kulpa barik [mutila ondo portatu da denbora guztian, eta sonotea ikusten dako]

Jontxuk azkenean demostreu dau indartsua dela. 20 kap. pasa bihar izan dau, baine azkenean ikusi dogu.

Ea hurrengo astean zer pasetan den…Luisito en el punto de mira egongo da ziur…

Batiko modun, zerbait komentatu gure badozue,

Twitter: @ninaizane

Maila: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 19

Kaixo egun on!!!

Zelako kapituloa aste huntakoa! Oso ondo egon da, bainan apurtxu bet luzea. 2:15:35 eta iragarki barik. Larragi! [ atzo arrasti-gau osoa pasa genuen ikusten. Neuk ez dakit zuzenean ikusten dozuonak zelan eiten dozuen. Meritoa dabekozue! ]

PROBA

Geu, ez gaz unifikaziñoan taldeko probak eitearen aldekoak [eta hurrengo astean be emoten dabienez barriro taldekako froga izango da]. Batzuk esperotako taldeak ziren, eta beste batzuk apurtxu bet arroaro ein zozkun, Leku gorriegaz modun.

Egixa da Leirek, Janirek eta Caballok oso ondo ein zabiela bainan ez zebazen ezebez lortu [Leire, comodona, azkar esan zenuen, Caballo, zeuk buzeatzen ona zaz eta Janire zeu igeritan, … neuk kokoak ondo irikitzen dotaz. Bazkatu? Zeuk ez zenuena gure, batiko lez, ipurdia mugitzea zen!!!  Orlegitan be Ikerrek jarrera bardina izan zeban] Aipaztekoa be bai Krasiren joku gatxa eta jarrera. Pasota total.

Duda barik, Luisitoren emoziño adierazpenak diz programako momentu dibertigarrienak. Zelako poza!!!

Eta Loparen inguruan zer gure dozue esatea? Neuk ez dakit zelako lesiñoa zeukien, bainan apurtxu bet aitzaki iruditu zozkun. Nigar asko egin bai, bainan abandonoa be ez zeban bi bider pentsatu.

NOMINAZIÑOAK

Orlegiek azkenean zozketa ein zabizen, baine geurendako Krasik juan bihar zabien duda barik. Gorrietan espero eta gure neban Leire urtetea, eta irabazleek Asier edo Jontxu nominatea be espero neban. [eta portzierto, Duelora jutearena bihar dozulako zerbait egin eta tener un puntx ez dogu inork be sinestuten.]

Geu neskak  ez nominatearen aldekoak gaz, bainan merezi badabe, ez badozu ezebez egin, neska edo mutila izan, altura hauetan demostatru bihar da, neska bakarrik izateagattik, ez. Leire, proba galdu ostean agertu zen esaten oso luzea egiten ari zitzaiola programa, zegoela ezer egin barik eguna juan eta eguna etorri, eta gero nominatzen doztue ta kejatu eiten zaz? Gogoa badekozu zerbait eiteko eta demostrateko, pues aurkeztu bolondres eta esan, ei! Duelora juan gure dot zerbait eiteko. Eta barkatu, bainan orain arte ein dauen bakarra izan da, txupi pandia osatu babesteko, eta nominata ez urteteko. Zilegi dela, bainan gero ez etorri esaten zauzela nazkatute  de no hacer nada…

DUELOA

Polita da eta klasiko bet. Halan ta be Lekuri gertatutako ikusita, neurendako bakotzak bere euskarriak izan bihar zebazen,  segurtasun aldetik eta justoa be izateko [intentzio gatx barik, bainan Asierrek be Leireri beren gantxoa bota zotzan, eta Leirek be ezin zeban berea bota, besteak zeuzelako postean eta nonor gehiau zauritu ahal zabielako, eta ez da justoa]

Asierrek kontauko dau gure dabiena, bainan argi dau preparatu dela juateko. Ta beren partetik estrategia gatxa iruditu dozku, izan be hasieran nominatu dabie beren taldekideak ahul ikusten zabielako, eta ordain hurrenbeste demostrau dau, indartsugattik gure dabielako gainetik kendu. Hasieran hurren ezjakin jokatu ez bazabien, ez zabien hurrebeste nominatuko eta altura hauetan ez genuen jakingo Jontxu modun, indartsua den edo ez.

Ibai, hasieran ondo ibili zen, bainan justo-justo ibili zen azkenan. Ikusten dako ez dela oso fuerte. Beste duelo bet eta etxera doia.

Esan bihar dot, Leirek espero genuena bainan hobeto egin zabiela. Behintzat, etxera doia zerbait demostrata.

Batiko, modun, zerbait komentatu gure baduzue,

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Twitter: @ninaizane

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 18

Kaixo!!!

Zelan?

Beno, pues espero modun, 18. kapitukoa be erdia izan da [duda barik programa luzatu gure dabie, izan be blogean fijaten bazazte, bai 2017an eta bai 2018an FINALAK 20. Kapituloan izan diz…] Nahi eta behintzat nonor juan den, luze eta aspergarria ein dozku kapitulo hau be bai.

NOMINAZIÑOAK

Gorriek eta gehien bet Iñakik estrategia landu zabien Leti Sanen Luisitonganako bozka aprobetxatako, eta holan ez izateko gorrien arteko dueloa [estrategia ona izan bazen be, Iñakiri txarto urten dako, por listo kalera juan da eta!]

[Bozkaketa oso oso luzea eiten da! Ufff!!! Neuk hurrengorako proposatzen dot papera eta lapitza kanpamenduan emotea eta bozka iada prest eruatea asanbleara eta Julianek jasotzea zuzenean!!! ]

Julianek esan zabien hurrengoan lehiakideek ezin dabiela irabazlearen nominatua aukeratu, bainan halan ta be Luisitok oso aukera gatxa ein zabien Asierraz. Duda barik Leire aukeratu bihar zabien, orain arte ez dau eta bapez demostra, eta Asier ikusi da oso fin dabilela.

DUELOA

Asierrek gure dauena esango dau, baina arinau sokak igo dauz fijo. Indarragaz bakarrik ez da hori lortuten. [neuri izakeraz ez dozta bapez gustetan Asier, bainan ezin dako ukatu, makina bet dela. Finalean ikusten dot]

Caballo ondo, baina oso desgastata ikusten dot, eta martxa huntan duelo bet bestearen atzetik ein biharko dau, eta momentu beten etxean ikusten dot. Luisito ondo hasi zen, baina indarrak galdu zebazen. [Aupa Luisito!!!], eta Iñaki, desastre, eta eskerrak!

Portzierto, hurrengo proban taldeak ein bihar dabiez. Hori ez dozta bapez gustetan. Unifikaziñoa badan, banakako lehia da. Orain arte taldeka ein dabez jokuak, orain bakotzak berea egiteko momentua da. Unifikaziñoko bigarren jokoa dela!!!

Batiko lez, komenta gure badozu :

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

TRISTE ZAUZENEAN ENTZUTEKO ABESTIAK

Kaixo Lagunak!

Zelan?

Aurreko egunetan apurtxu bet triste neuan eta txiolandian triste zauzenean entzuteko abestiak eskatu nebazen. Txio-lagun Aitor Iberok proposatu zozten guztiak jasotzea eta ideia ona zela eta blogean sartzea prentsau dot, klik bakar beten eskura izateko abesti eder zein triste hauek.

@ -ren proposamena:

-ren proposamena

4- @SnOiD_JaUnA -k aukera bi: Triste zauzeunean  eta alaitzeko abestia

eta tristuran itoteko kanta

5- @hiruhizki -rena

6- @ZiTAL-ek be proposamen bi itxi zozten

@theindezents  

@ZPudio -k hau itxi zozten:

@anderagizu -k barriz:

@txerren -en proposamena:

@aclimateos en abestia: 

@aranburunerea ren abestia:

@oihantxabarri -ren aportazioa:

@Onintza11-k propsatutako:

@aitoribero1 -k Sinead O´Connorren abesti bi:

@zaldun -k aldiz hiru abesti:

@X10tweet-en gomendioa:

@jmujika10-rena:

@GKoitz -en abestia:

@Lastotxapelblog-k aldiz:

Eta @EtorManterola -k abesti eder hau itxi zozkun:

Azkenik neure abestiak proposatuko dotaz. Normalean bihotzean min izaten dotenean hau da behin ta barriro entzuten dotena: “Morphina arren, nire arimarentzat”

Bainan oraingo huntan abesti hunen letra dekot buruan une oro, izan be hor dau gakoa: ” eta galdetzen dut zer ote den hau  bizi ala iraun, bizi ala iraun”

Batiko lez, zerbait komentatu gure badozue, edo beste abesterien bet proposatu, Itxi iruzkina, idatzi maila (askogarafernandez2@gmail.com ) edota txioa bota: @ninaizane

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 17

Kaixo lagunak! Zelan?

Gaur sarreragaz, enai larregi luzatuko, izan be, kapitulo hau oso aspegarria izan da geurendako. Ez da ezebez pasa! [harritute neuan ondiokan spoilerrik ikusi barik gauzelako, baina klaro zelan ikusi spoilerrak ezebez pasa ez bazen???]

FROGA

Taldekideak Julianengana juan zirenean ez genuen pentsa festarena egia izango zenik, izan be holangorik ez dabie inoiz bez egin [eta egia esateko ez dozku oso ideia ona iruditzen hurrenbeste janari emotea, ikusle modun geuk gure dogune da konkursanteak gosea pasatea, benetako gosea, janaria extraofizialki lortzeko xarma galdu da guztiz….]

Txerriaren froga gurago dot taldean egiteko, ez indibidualki, gehien bet emaitzak ikusteko banaka-banaka pisatzea sekulako koñazoa izan zen !!!

Luisito arina bai, baina gero pikardia falta dako. Lekuk kendu zotzan aurpegira zatirik handiena eta errazena.

Hurrengo programan ikusiko dogu interesanteena: nominazioñoak eta dueloa. Duelo bi jarraian Caballondako gatx ikusten dot, eta Jontxu el supuesto superindartsu, be etxerako bidean ikusten dogu…

Azkenean nominaziñoak Leti Sanen esku egongo diz. Boto nuloa emotea, orlegien alde egitea da, gorriek boto komun bet gutxiago izango dabielako. Eta ez momentuz emoten dau talde bien artean ez dela momentuz rollito ona egongo

Batiko modun zerbait komentatu gure badozue:

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

CONKIS 2019- KAP 16

Kaixo Conkis lagunak!

Zelan?
Aste huntako kapituloa 4 lagunek ikusi dogu. Izan be, dau jende bet, unifikaziñoa iristean hasten dizela programa ikusten, finala gerturatzen den einean, ikusle gehiau egoten diz.

Hasteko, aurreko asteko Debatean geratutakoa aipatu gure neban: barriro Patxik parte hartzaile bateri berba kendu zotzalako eta ez zabielako itxi beren azalpenak emoten. Ziortzaz ari nai eta Secoren inguruan berba ein zabiena azaldu gure zabien.

PROBA
Egia da, Gorkak zioen modun, proba hori unifikaziñoko proba ze, ez taldean lehiatzeko, eta taldeetako azken proba izanik, pista amerikana betek edo beste proba bet politagoa izango zen, eta hurrengo astean datorrena txerriarena [eta bai, geurendako Luisito motibo barik bota zebazen, eta Asierri pilo barkatuten dotzie, ta bati-bati tranpetan dabil, ez da normala]

Duda barik, neskak asko demostrau dabie proba huntan.

Penutxi handiz agurtu doguz kapinatainak, gehien bet Patri eta Nagore. Oso ondo ein dozue neskak! [egixa be bada, Seleta ta Manu joateak ez doztala larregi afektatu]

NOMINAZIÑOAK ETA DUELOA

Argi zeuan, eta logikoa zen Leti San izango zela inmune, eta Gorka taldeekiden nominatua [ez dot ulertuten zelan Leti Sanek nominatu zabien, eso de ganarse enemigos no coló…, izan be inork bez ez zabien pentsatuko txarto] bainan Caballorena ez neban espero. Oso txarto kapitainen aldetik. Caballok iada duelo bet ein zabien, eta ekipo gorrian dauz asko duelorik ein barik, eta probetan be, ez dabizenak larregi demostratu: Jontxu eta Leire modun.

Gorkari be arrazoia emoten dotzagu Manu duelateko aukera ez zabielako euki. Zertarako zeuan ba kollare horia?

Dueloa, gogorra, polita eta klasiko bet, bainan azken dueloa izateko eta unifikaziñora iristeko aukera jokoan egonda, amaiera ez dozku justoa iruditu. Biek erabili zabizen hankak [neuk uste dot gure barik edo inkonzienteki eiten zabiela biek] eta egixa da Caballok tarte gehiau ein zabiela, bainan behin makilak galdute, eta dueloa jarraitu ezin zabienez, galdutzat emon bihar zotzaben, eta ez Gorkari esan gitxienez Caballok ein dabiena ein bihar dozu etxera ez juateko. Makilak galdu dozuz, beraz ezin dozu jarraitu. Beste batzutan holan izan da.

Zuoi zer iruditzen?
Erantzuidazu, mundo honetakoa naizen ala ez!
Twitter: @ninaizane
Mail: askogarafernandez2@gmail.com

#AneTraketsFer

Kaixo lagunak!!!

Zelan? Martxoaren 7tik sarrera arrunta idatzi barik neuan, eta apirila amaitu bainan arinau, sarrera bet publikatu gure neban. Gaurko huntan azalduko dotzuet zertan naien trakets! [beno, patosa bet naiela eta kiroletan gatxa naiela arinau be aipatu dotzuet, bainan esk baldargune pilo dekodaz]

Lagun betek bidali dozta bideo bet non Eskoziako mutil bet agertzen den euskaraz  primeran berbetan [neu baine askoz hobe eiten dau euskaraz, duda barik]. Holango kasuak jakin dotezenan [euskara ikasten dauen Japonesa, sevillarra, estatu batuarra….]  guztiek eiten dabe berba neu baine hobeau, berton bizi barik eta euskaraz ikasten be neu baine denbora gitxiau eruaten, eta bati pentsetan dot: Ane, mongola zaz!!!

Eta ez hizkuntzegaz bakarrik, gauza pilotan nai oso traketsa. Teknologiagaz be hutsarren hurrengoa nai. Mugikorragaz oinarrizko gauzak bakarrik dominatzen dotaz, eta ordenagailua ozta-ozta dakit erabiltzen. Biharrien, informatika zerbitzu bet dekogu kontratatuta eta 2019ko 4 hil hauetan, iada 37 ordu gasta dotaz. Lehen informatikoa etortzen zen, bainan neure galderagaz eta zalantzegaz nonbait akojonata itxi dotaz tekniko guztiak [plus de peligrosidad edo exigituko zabien neugana etortzegatik edo] eta orain remotoz konektatzen diz [noski, remotora zelan konektatu ikasteko, teknikoa behin bainan gehiautan etorri bihar izan zeban]  Zenbatu biharko baneban zenbat bider blokeatu doztan ordenagailua, edo zenbat dokumentu galdu dotazen….

Gainera informatika edo online munduan erabiltzen dizen terminoak arrotzak diz neurendako.  Adibidez: zerbitzaria entzun eta ez dot identifitan makina edo kableak dekozen zerbaitegaz, neuk zerbitzaria entzun, eta pajaritaz jantzitako kamarero bet ikusten dut buruen, edota troll entzun eta koloretako muñeko happy horiek etortzen doztabe burura, eta bot, robot bet irudikatu biharrien, cowboy bota batzuk agertuten diz neure buruen.

Etxeko konponketegaz edo txapuzegaz be oso gatxa nai. Inutila. Bonbila bet aldatzeko gai bez enai!  Behin funditutakoa, aldatzera juan, eta zelan beroa zeuan, hatzak erre nebazen!!!

Beste baten, ur bero barik neuean etxean. Iturginari deitu eta galdetu zoztan, holan literalmente  dime ke te marka. Cuantos bares? “ [ta neu, Eiñññ??? Ze letxe ari dozta hau galdetuten? Marcar los bares????  Zertarako gure dau hunek jakin?]

 • Neu: Bares????
 • Si
 • De BAR?
 • Si…
 • Aquí? [ezin dau posible izan???]
 • Claro (kon tonito….neska hau ez da osoa…)
 • …ummm… Pues…. bares así, el Golfo y el de los jubilados, y luego enplan para comer hay otros tres …

Ondiokan tipoa barrez dau!

Gauza artistikoegaz edo be oso gatxa nai be bai. Zerbait abesten hasten banai [ahots penagarria izateaz gain] edo letra ezagutzen dozu edo abestixari emoten dotzaten tonu eta ritmoagaz, ezin jakin zer ari naien abesten! Buruan dekot abestiaren doinua, baina ahotik ezin buruan dekodana atera !!!

Dantzan apurtxu bet hobe moldatuten nai, bainan trukoa deko: dantza latinoak ikasten 8 urte emon nebazen. Klaseko lehen egunean irakasleak ikusi zoztanean, esan zozten beren bizitzako erronka izango nintzela. [parrandetako dantza orduek be entrenamendu modun balio izan doztabe, erritmoa hartzen juateko, eta hurtan vodkak asko laguntuten dau….]

Marrazketatan be oso gatxa nai, neure 5 urteko lobak neuk bainan askoz hobeau marrazten dau, eta esku-lanak eta holangoak ondiokan eta gatxau! . Umetan, ikastolako esku-lanetan pegamentoa erabiltzea debekatuta neban, zerbait pega bihar bazen, neuk zelogaz ein bihar neban, izan be kolagaz, peligro bet nintzen! [7 urtegaz, hatza begiko parpadora pegatu nabien]

Makillatu, orraztu eta holangoak…be lo basiko de lo basiko. Ez jatzue pasa, tutorialak ikusten edota pelukerak esaten doztunean: “ hau, holan eskuagaz apurtxu bet holan egin, hemen ipintzen dozu orkilla holan super erraz, eta geldituten da super ondo!” eta zeu hasten zaz bardina eiten eta emoten dau hurakan oso bet pasa dela zeure buru gainetik!!!

Pd: Egixa esateko, ez dakit ondiokan zelan sukaldeari ez dotzaten su emon!

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!

Twitter: @ninaizane

Mail: askogarafernandez2@gmail.com

CONKIS 2019- KAP 15

Kaixo Konkis zaleok!!!

Aste huntako kapituloa apurtxu bet sosoa iruditu dozku, ta egixa esan luzetxua be bai

Kapituloko hoberena Secoren agurra eta berbak, eta Luisitoren posturak. Bagenekien talde urdina desagertuko zela eta sorpresa bakarra zen lehiakideen banakera. Azkenenan Luisito eta Andoni orlegietara eta Gorka eta Letisan gorrietara [duela aste batzuk Julianen insinuatu zabien Gorka eta Letisanen artean “harreman” estua zeukiela, eta atzo Amaiak eta neuk pentseu genuen Secok holan egin zabiela banaketa, bikotea ez banatutzeko]

PROBA

Ez zozkun larregi gusteu, ez zeukien ez ikusgarritasunik, ez emoziñorik, ez konplikazio larregirik… Ez zeukien ezebez. Talde biek nahiko pareko ibili ziren, ta azkenean gorriak garaile [egixa esan toketan zotzaben, Nagorek ondo esan zabien modun]

NOMINAZIÑOAK ETA DUELOA

[Nominaziñoak erabakita dauzenean eta guztiak kandidato bet daukiebenean aspergarriak eiten diz]

Bagenekien orlegiek urdin bet inmunizatuko zabiela, eta berbetan Andoni aipatu zabienez, argi zeuen azkenean Luisito aukeratuko zabiela [programak bati bardina eiten dau, pista faltsuak emon, asko kantatzen dau ya!!!], beraz, Andoniren nominazioñoa argi zeuan, eta Maiderregaz dauen mobidagaz, bigarrena be argi zeuen.

Dueloko tirolina ikusita hasera beten pentseu genuen ez zabiela bietako inork bez amaituko, baina n azkenean Maiderrek amaitu zabien Dueloa eta Andonik be pentsetan genuena bainan hobe ein zabiela [ egixa esan behin ya ekipo urdina desagertute, bardin zozkun ya Andoni juatea…ez da geure gustokoa izan, Iñaki modun, ser de luz ta letxeak, ez diz gure estilokoak]

Maider be apurtxu bet txoni da gure gustotako, beraz, juan bazen be penutxurik bez. Hori bai, again rollo gatxagaz jarriatuko dau taldean, eta horrek programari saltsa apur bet emon ahal dotza, bainan hurrengo kapituloa da taldeetako azkena, hurrenguan ya unifikaziñoa dator eta!!!

Batiko modun, zerbait komenta gure badozue:

Txiolandia bidez: @ninaizane

Mail bidez: askogarafernandez2@gmail.com

Erantzuidazu, mundu honetakoa naizen ala ez!!!